Daudi alitafakari juu ya sifa za Mungu zenye kuonekana kupitia uumbaji wake. Alimutumainia Yehova na alitumia maisha yake ili kumutumikia.

Kufikiri sana juu ya uumbaji kulimuchochea Daudi amusifu Yehova:

139:14

  • “Nitakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa njia ya ajabu yenye kuogopesha”

139:15

  • “Mifupa yangu haikufichwa kwako nilipofanyizwa katika siri, nilipoungwa katika sehemu za chini kabisa za dunia”

139:16

  • “Macho yako yalikiona kiini-tete changu, na katika kitabu chako sehemu zake zote zilikuwa zimeandikwa”