19:12-24

Mambo mbalimbali katika mufano huo inafananisha nini?

  1. Bwana anafananisha Yesu

  2. Watumwa wanafananisha wanafunzi watiwa-mafuta wa Yesu

  3. Feza zenye bwana alipatia watumwa zinafananisha pendeleo kubwa la kufanya wanafunzi

Mufano huu unatuonya kuhusu mambo yenye inaweza kutokea kama wanafunzi watiwa-mafuta wa Kristo wanaanza kuwa na tabia za mutumwa muovu. Yesu anataka wanafunzi wake watumie wakati wao, nguvu zao, na hata mali yao yote ili kufanya wanafunzi wengi zaidi.

Namna gani ninaweza kuiga Wakristo watiwa-mafuta waaminifu katika kazi ya kufanya wanafunzi?