40:10, 14, 16

  • Vyumba vya walinzi na nguzo za pembeni zinatukumbusha kama Yehova ameweka kanuni za juu kuhusu ibada safi

  • Ujiulize: ‘Ni katika njia gani ninaweza kutegemeza kanuni za Yehova za haki za hali ya juu?’