Biblia inaeleza namna mambo yatafuatana mbele na kisha Gogu wa Magogu kuharibiwa.

Namna gani ninaweza kujitayarisha kiroho kwa ajili ya shambulio la Gogu wa Magogu?