6:38

Mutu mukarimu anatoa kwa furaha wakati wake, nguvu zake, na mali yake ili kusaidia wengine na kuwatia moyo.

  • Neno la Kigiriki lenye kutafsiriwa “muzoee kupatia” linaonyesha tendo lenye kuendelea

  • Kama tunazoea kupatia wengine, watu watatia ndani ya mufuko wa nguo zetu “kipimo kizuri, chenye kushindiliwa, chenye kutikiswa, na kujaa sana.” Pengine maneno hiyo ilitokana na tabia ya wachuuzi fulani wenye walikuwa wanajaza nguo ya inje na vitu vyenye viliuzwa.