●○○ KUMUTEMBELEA MUTU MARA YA KWANZA

Ulizo: Bibi na bwana wanaweza kufanya nini ili wakuwe na ndoa ya muzuri?

Andiko: Efe 5:33

Ulizo la Kuacha: Wazazi wanaweza kufanya nini ili watoto wao wakuwe wenye kutumainika?

○●○ KUMURUDILIA MUTU MARA YA KWANZA

Ulizo: Wazazi wanaweza kufanya nini ili watoto wao wakuwe wenye kutumainika?

Andiko: Met 22:6

Ulizo la Kuacha: Vijana wanaweza kufanya nini ili waepuke magumu?

○○● KUMURUDILIA MUTU MARA YA PILI

Ulizo: Vijana wanaweza kufanya nini ili waepuke magumu?

Andiko: Met 4:5, 6

Ulizo la Kuacha: Tunaweza kupata wapi hekima ya kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku?

Mukusanyiko wa pekee katika muji wa Vienne, Autriche