Bidii yetu kwa ajili ya ibada ya kweli inapaswa kuonekana wazi-wazi

69:9

  • Daudi alionyesha bidii kwa ajili ya kazi ya Yehova maisha yake yote

  • Daudi hakukubali kitu ao mutu fulani ashindane na jina la Yehova ao kulizarau

Wakristo wenye kukomaa wanaweza kusaidia vijana wakuwe na bidii

71:17, 18

  • Muandikaji wa zaburi hii, pengine Daudi, alionyesha kama anatamani kufundisha kizazi cha wakati wenye kuja

  • Wazazi na Wakristo wenye uzoefu wanaweza kuzoeza vijana

Bidii yetu inatuchochea kuwaambia wengine mambo yenye Ufalme utafanyia wanadamu

72:3, 12, 14, 16-19