Yehova anatabiri bila kukosea mambo yenye kuwa mbele

Mupiga-mishale wa ulinzi wa nyumba ya mufalme wa Perse

“Isugueni mishale”

51:11, 28

  • Wamede na Waperse walijua sana kupigana kwa kutumia mishale, na silaha yenye walitumia sana ni upinde. Walikuwa wanachonga sana mishale yao ili iingie kabisa

“Wanaume wenye nguvu wa Babiloni wameacha kupigana”

51:30

  • Maandishi ya Nabonide yanasema: “Jeshi la Koreshi (Cyrus) lilikamata muji wa Babiloni bila kupigana vita.” Hilo linapatana kabisa na unabii wa Yeremia

Maandishi ya Nabonide

‘Babiloni itakuwa marundo ya mawe na itakuwa mahame yenye ukiwa mupaka wakati usio na kipimo’

51:37, 62

  • Kuanzia mwaka wa 539 Mbele ya Kuzaliwa kwa Yesu, utukufu wa muji wa Babiloni ulianza kufifia. Alexandre le Grand alijaribu kufanya Babiloni ikuwe muji wake mukubwa, lakini alikufa haraka. Wakati wa mitume, Wayahudi fulani waliendelea kuishi katika Babiloni; ndiyo sababu mutume Petro alitembelea muji wa Babiloni. Lakini kuanzia miaka ya 301 Kisha Kuzaliwa kwa Yesu mupaka leo, muji huo hauko tena

Kutimia kwa unabii huu wa Biblia kunanifundisha nini?

 

Ninaweza kufundisha wengine nini juu ya unabii huo?