Watu wote wenye wanapenda kuwa raia wa Ufalme wa Mungu wanapaswa kujifunza mengi juu ya Ufalme huo na juu ya mambo yenye utatimiza. Sababu gani? Hilo litatia nguvu imani yao kwamba Ufalme wa Mungu unatawala, na pia litawachochea waelezee wengine habari njema ya Ufalme wa Mungu. (Zab 45:1; 49:3) Wakati mutakuwa munaangalia video, Miaka 100 ya Kutawala kwa Ufalme, mutafute majibu ya maulizo haya:

  1. Namna gani video “Foto-Drama ya Uumbaji” ilikuwa baraka kwa watu wenye waliiona?

  2. Namna gani radio ilitumiwa ili kusaidia watu wasikie habari njema?

  3. Ni njia gani zingine zilitumiwa ili kuhibiri habari njema, na matokeo yalikuwa nini?

  4. Namna gani mazoezi kwa ajili ya mahubiri yamekuwa mazuri zaidi miaka baada ya miaka?

  5. Wanafunzi wa Gileadi wamepata mazoezi gani mazuri?

  6. Mikusanyiko imesaidia namna gani kufundisha watu wa Yehova?

  7. Ni nini inakuhakikishia kwamba Ufalme wa Mungu unatawala?

  8. Namna gani tunaweza kuonyesha kama tunategemeza Ufalme wa Mungu?