MUANGALIE VIDEO YEHOVA HASAHAU HATA KIDOGO UPENDO WENU, KISHA MUJIBIE MAULIZO HAYA:

  • Ni magumu gani inatokea wakati wa uzee?

  • Kwa kawaida, ni sifa gani za muzuri mutu anakuwa nazo wakati anazeeka?

  • Kama umezeeka, namna gani Mambo ya Walawi 19:32 na Methali 16:31 inakutia moyo?

  • Yehova anaona namna gani watumishi wake wenye kuzeeka na wenye hawawezi tena kufanya mengi katika kazi yake?

  • Yehova anapenda tufanye nini hata wakati tumezeeka?

  • Namna gani Wakristo wenye kuzeeka wanaweza kutia moyo vijana?

  • Ndugu ao dada mwenye kuzeeka alifanya nini ili kukutia moyo hivi karibuni?