Yehova aliomba Ayubu asali kwa ajili ya Elifazi, Bildadi, na Sofari

42:7-10

  • Yehova aliomba Elifazi, Bildadi, na Sofari waende kwa Ayubu na kutoa zabihu ya kuteketezwa

  • Ayubu alipaswa kusali kwa ajili yao

  • Kisha Ayubu kusali kwa ajili yao, alibarikiwa

Yehova alimubariki sana Ayubu kwa sababu ya imani na uvumilivu wake

42:10-17

  • Yehova alimaliza taabu ya Ayubu, na akamurudishia afya ya muzuri

  • Marafiki wa Ayubu na watu wa familia yake walimufariji juu ya taabu yenye alipata

  • Yehova alimurudishia Ayubu mali yake, alimurudishia mara mbili vitu vyote vyenye alipoteza

  • Ayubu na bibi yake walizaa watoto wengine kumi

  • Ayubu aliishi miaka ingine 140 na akaona vizazi ine vya familia yake