Kubali Yehova akufinyange

18:1-11

  • Kupitia mashauri na nizamu, Yehova anatufinyanga ili sifa zetu za kiroho zikuwe muzuri zaidi

  • Tunapaswa kuwa watiifu na kukubali kufinyangwa

  • Yehova hatulazimishe kufanya mambo yenye hatupendi

Mufinyanzi anaweza kuamua kubadilisha chombo fulani cha udongo na kukifanya kuwa kingine

  • Kwa sababu Yehova ametupatia uhuru wa kuchagua, tunaweza kuamua kukubali ao kukataa atufinyange

  • Yehova anabadilisha namna ya kutendea watu wake kulingana na namna wanawanapokea muongozo wake

Ninapenda Yehova anifinyange katika mambo gani?