Wakati Paulo na Sila walikuwa katika gereza, walimusifu Mungu kupitia wimbo. (Mdo 16:25) Wakati wetu, ndugu na dada wenye walikuwa katika kambi ya mateso ya Sachsenhausen, huko Allemagne wakati wa Wanazi, na wale wenye walifungwa huko Siberia, waliimba pia nyimbo za Ufalme. Mifano hiyo inaonyesha namna nyimbo zinasaidia Wakristo wenye kupambana na majaribu wapate nguvu.

Hivi karibuni, kitabu kipya cha nyimbo chenye kichwa “Mwimbieni Yehova kwa Sauti ya Kushangilia” kitapatikana katika luga zingine nyingi. Wakati tutapokea kitabu hicho kipya, tunaweza kujifunza na kuweka katika akili maneno ya nyimbo hizo wakati wa ibada yetu ya familia. (Efe 5:19) Tukifanya hivyo, wakati majaribu yatatokea, roho takatifu itatusaidia kukumbuka maneno hayo. Nyimbo za Ufalme zinaweza kutusaidia tuendelee kukazia akili tumaini letu. Zinaweza kutupatia nguvu wakati tunapambana na majaribu. Na hata wakati tunajisikia muzuri, maneno yenye kutia moyo ya nyimbo hizo yanatusaidia tuimbe kwa furaha kwa sababu ya hali muzuri ya moyo wetu. (1Nya 15:16; Zab 33:1-3) Tufanye yetu yote ili kutumia muzuri nyimbo zetu za Ufalme!

MUANGALIE VIDEO WIMBO WENYE ULIPATIA NDUGU NA DADA NGUVU WAKATI WA MATESO. KISHA MUJIBIE MAULIZO HAYA:

  • Ndugu Frost alikuwa katika hali gani wakati aliandika wimbo?

  • Namna gani wimbo huo ulitia nguvu ndugu na dada katika kambi ya mateso ya Sachsenhausen?

  • Katika hali zenye unakutana nazo kila siku, nyimbo za Ufalme zinaweza kukusaidia namna gani?

  • Ni nyimbo gani za Ufalme unapenda kuweka katika akili?