Muangalie video Mwisho wa Ulimwengu huu Unakaribia Sana, kisha mujibie maulizo haya yenye kutegemea Mathayo 24:34.

  • “Mambo yote hayo” ni nini?

  • Namna gani andiko la Kutoka 1:6 linatusaidia kuelewa maana ya neno “kizazi”?

  • Yesu alikuwa anazungumuzia kizazi gani?

  • Ni vikundi gani viwili vinafanyiza “kizazi hiki”?

  • Maneno ya Yesu inaonyesha namna gani kama tunaishi kabisa katika siku za mwisho?