ANGALIA

Esta alikuwa na ujasiri na alijinyima ili kumutetea Yehova na watu wake

8:3-5, 9

  • Esta na Mordekai hawakuwa katika hatari. Lakini sheria ya Hamani ya kuwaua Wayahudi wote ilitolewa katika utawala wote

  • Esta alihatarisha tena uzima wake, kwa kuenda mbele ya mufalme pasipo kualikwa. Alilia kwa ajili ya watu wa taifa lake na kuomba mufalme avunje sheria kali yenye ilitolewa

  • Sheria zenye zilitolewa kupitia jina la mufalme hazingevunjwa. Kwa hiyo, mufalme alipatia Esta na Mordekai mamulaka ya kuandika sheria mupya

Yehova aliwapatia watu wake ushindi mukubwa

8:10-14, 17

  • Tangazo la pili lilitolewa, lenye kuwapa Wayahudi haki ya kujilinda ili wasishambuliwe

  • Wapanda-farasi walienda mbio katika sehemu zote za utawala, na Wayahudi walijitayarisha kwa ajili ya vita

  • Watu wengi walitambua kwamba Mungu alikuwa pamoja na watu wake na waliamini na kujiunga na dini ya Kiyahudi