9:15, 16, 20-22

Sauli alitenda bila kukawia kulingana na mambo yenye alijifunza. Sababu gani Sauli aliweza kugeuka, wakati wengine hawakuweza kufanya vile? Ni kwa sababu alimuogopa Mungu kuliko wanadamu na alikuwa mwenye shukrani sana kwa rehema yenye Kristo alimuonyesha. Kama uko unajifunza Biblia lakini haujabatizwa, unaweza kufuata mufano wa Sauli kwa kutenda bila kukawia kulingana na mambo yenye unajifunza?