AMUKA!

Ulizo: Dunia hii Itaokoka?

Andiko: Yer 10:23

Namna ya Kutoa: Amuka! hii inaonyesha sababu gani watu wengi wanaamini kama dunia hii itakuwa na hali ya muzuri wakati wenye kuja.

AMUKA!

Ulizo: Jina la Mungu ni nani?

Andiko: Zab 83:18

Namna ya Kutoa: Amuka! hii inaonyesha maana ya jina la Mungu na sababu gani tunapaswa kulitumia. [Fungua habari “Mawazo ya Biblia​—Jina la Mungu.”]

FUNDISHA KWELI

Ulizo: Kuko siku adui wetu kifo hatakuwa tena?

Andiko: 1Kor 15:26

Kweli: Yehova atamaliza kifo milele.

ANDIKA NAMNA UNAWEZA PIA KUANZISHA MAZUNGUMUZO

Fuata mufano wenye kuwa hapo juu ili kuandika namna yako ya kuanzisha mazungumuzo.