Sef 2:2, 3

Ili Yehova atufiche siku ya kasirani yake, tunapaswa kwanza kujitoa kwake. Tunapaswa pia kutii muongozo wenye Sefania alitolea Waisraeli.

  • Tafuta Yehova: Komalisha urafiki wako pamoja na Yehova kwa kuendelea kuwa katika tengenezo lake

  • Tafuta uadilifu [haki]: Tegemeza kanuni za Yehova za haki za mwenendo safi

  • Tafuta upole: Kwa unyenyekevu, kubali mazoezi na muongozo wa Mungu.

Namna gani ninaweza kutafuta Yehova, uadilifu [haki], na upole kwa njia kubwa zaidi?