2:2, 3

“Katika siku za mwisho”

Wakati wetu

“Mulima wa nyumba ya Yehova”

Ibada safi ya Yehova yenye imesimamishwa juu

“Mataifa yote yatamiminika [yatapanda] huko”

Wale wenye wanakubali ibada safi wanakusanyika katika umoja

“Mukuye, tupande ‘kwenye mulima wa Yehova”

Waabudu wa kweli wanaalika wengine wajiunge nao

“Atatufundisha njia zake, nasi tutatembea katika mapito yake”

Kupitia Neno lake, Yehova anatufundisha na anatusaidia tutembee katika mapito yake

2:4

“Wala hawatajifunza vita tena”

Isaya alionyesha namna silaha za vita zingegeuzwa kuwa vyombo vya kulima navyo; hilo lilionyesha kama watu wa Mungu wangeishi kwa amani. Isaya anataja vyombo gani?

‘Mikuki yao ikuwe miundu’

1 Jembe ilikuwa sehemu ya chombo fulani cha kulimia yenye ilikuwa inakata udongo. Jembe fulani zilikuwa za chuma.—1Sam 13:⁠20

‘Panga zao zikuwe majembe’

2 Pengine mundu ilikuwa chombo cha chuma chenye makali na chenye kuwa na mupini mahali pa kukamatia. Chombo hicho kilitumiwa ili kukata mizabibu.—Isa 18:5