ANGALIA

Miaka mingi mbele Yesu azaliwe, nabii Isaya alisema kama Masiya angehubiri “katika eneo la Yordani, Galilaya ya mataifa.” Yesu alitimiza unabii huo wakati alikuwa anasafiri katika eneo la Galilaya ili kuhubiri habari njema na kufundisha.—Isa 9:1, 2.

  • Alifanya muujiza wake wa kwanza —Yoh 2:1-11 (Kana)

  • Alichagua mitume wake —Mk 3:13, 14 (karibu na Kapernaumu)

  • Alitoa Hotuba kwenye Mulima —Mt 5:1–7:27 (karibu na Kapernaumu)

  • Alifufua mutoto muzaliwa pekee wa mujane—Lu 7:11-17 (Naini)

  • Kisha kufufuliwa, alitokea wanafunzi karibu 500—1Kor 15:6 (Galilaya)