4:5-13, 18-20, 23-31

Ni nini iliwasaidia mitume wakuwe walimu wazuri? Ni nini iliwawezesha kusema kwa usadikisho na bila woga? “Walikuwa pamoja na Yesu,” Mwalimu Mukubwa zaidi, na walijifunza mambo mingi. (Mdo 4:13) Ni mambo gani yenye mufano wa Yesu unaweza kutufundisha ili tukuwe walimu wazuri wa Biblia?

Patanisha maandiko yenye kuwa hapa chini na mambo yenye tunajifunza.