Hatuwezi kuepuka mabadiliko, zaidi sana katika siku hizi za mwisho. (1Kor 7:31) Ikuwe tuliingojea ao hapana, ya muzuri ao ya mabaya, mabadiliko inaweza kuvuruga ibada yetu na kutia urafiki wetu na Yehova katika majaribu. Ni nini itatusaidia tuendelee kuwa macho kiroho na wenye bidii wakati wa mabadiliko? Muangalie video Tuendelee Kuwa Nguvu Kiroho Wakati wa Mabadiliko, kisha mujibie maulizo haya:

  • Ndugu moja alimutolea baba wa familia hiyo shauri gani?

  • Kanuni yenye kupatikana katika Mathayo 7:25 ilipatana namna gani na hali ya familia hiyo?

  • Namna gani familia hiyo ilijitayarisha kwa ajili ya kuhama, na hilo liliwasaidia namna gani?

  • Ni nini ilisaidia familia hiyo izoe kutaniko na eneo lao mupya?

Nimefanya mabadiliko gani makubwa sana hivi karibuni?

Namna gani ninaweza kutumikisha katika hali yangu kanuni zenye kupatikana katika video hii?