Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 UTAJIRI WA NENO LA MUNGU | NAHUMU 1–HABAKUKI 3

Tuendelee Kuwa Macho Kiroho na Wenye Bidii

Tuendelee Kuwa Macho Kiroho na Wenye Bidii

Hab 1:5, 6

Pengine hakuna mutu angewazia kama Wababiloni wangeharibu kabisa Yuda. Yuda ilikuwa inapata musaada wa Misri yenye nguvu. Wamisri walikuwa na nguvu kuliko Wakaldayo. Tena, Wayahudi wengi waliamini kama Yehova hawezi kuruhusu uharibifu wa Yerusalemu na hekalu lake. Lakini, unabii ulipaswa kutimia na Habakuki alipaswa kuungojea kwa kuendelea kuwa macho kiroho na mwenye bidii.

Ni nini inanisadikisha kama mwisho wa ulimwengu huu unakaribia sana?

Namna gani ninaweza kuendelea kuwa macho kiroho na mwenye bidii?