15:19, 21; 16:33

  • Yesu alipata ushindi juu ya ulimwengu kwa kukataa kuufanana hata katika hali moja

  • Wanafunzi wa Yesu wanapaswa kuonyesha uhodari ili wasiige tabia na matendo ya watu wa ulimwengu wenye kuwazunguka

  • Kufikiria mufano wa Yesu kuhusu namna alipata ushindi juu ya ulimwengu kunaweza kutuchochea tumuige