14:2, 4, 9

Kujitoa kabisa kwa Yehova kunamufurahisha na kunakuletea faida

UHUSIANO WAKO NA YEHOVA

  1. Unamutolea Yehova zabihu ya sifa

  2. Yehova anakusamehe, anakukubali, na unakuwa rafiki yake

  3. Unajionea faida ya kutii amri za Yehova, na unachochewa kumusifu zaidi

Ni katika njia gani mbalimbali ninaweza kujitoa kabisa kwa Yehova?