21:8-14

Paulo alisikia roho takatifu inamuchochea aende Yerusalemu, kwenye mateso ilikuwa inamungojea. (Mdo 20:22, 23) Kisha, wakati Wakristo wenye kuchochewa na upendo walimubembeleza asiende Yerusalemu, aliwajibia hivi: “Sababu gani munalia na kujaribu kuregeza azimio langu?” (Mdo 21:13) Hatupendi hata kidogo kutafuta kuvunja wengine moyo ili wasiendelee kujitolea kwa moyo wote mu kazi ya Yehova.