Mufalme Senakeribu wa Waashuru alituma Rabshake wake huko Yerusalemu ili kuomba Wayahudi wajitoe kwake. Waashuru walitumia njia mbalimbali ili kuwachochea Wayahudi wawaachie muji bila kupigana.

  • Kuwatenga. Misri haitawasaidia hata kidogo.—Isa 36:6

  • Kuwachochea wakuwe na mashaka. Yehova hatawapigania kwa sababu hawapendi tena.—Isa 36:7, 10

  • Kuwaogopesha. Hamuna uwezo wa kupigana na jeshi lenye nguvu la Waashuru.—Isa 36:8, 9

  • Kuwajaribu. Mukijitiisha kwa Waashuru mutakuwa na maisha ya muzuri.—Isa 36:16, 17

Hezekia alionyesha imani kubwa kwa Yehova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Alifanya yake yote ili kulinda muji usikamatwe

  • Alimuomba Yehova awaokoe na alitia nguvu imani ya watu wake

  • Alibarikiwa kwa sababu ya imani yake wakati Yehova alituma malaika moja awaue askari Waashuru 185000