Zaburi 46:1-11

  • “Mungu ni kimbilio letu”

    • Kazi za Mungu zenye kushangaza (8)

    • Mungu anamaliza vita katika dunia yote (9)

Kwa kiongozi. Ya wana wa Kora.+ Kulingana na mutindo wa Alamoti.* Wimbo. 46  Mungu ni kimbilio letu na nguvu zetu,+ Musaada wenye kupatikana kwa urahisi nyakati za taabu.+   Ndiyo sababu hatutaogopa, hata kama dunia inabadilika, Hata kama milima inaanguka katika sehemu za chini kabisa za bahari,+   Hata kama maji yake yananguruma na kutosha pofu nyingi,+ Hata kama milima inatikiswa kwa sababu ya musukosuko wake. (Sela)   Kuko muto wenye mito yake midogo inafanya muji wa Mungu ushangilie,+ Tabenakulo takatifu na kubwa ya Mwenye Kuwa Juu Zaidi.   Mungu iko* katika muji huo;+ hauwezi kupinduliwa. Mungu atausaidia wakati kunapambazuka.*+   Mataifa yalikuwa katika musukosuko, falme zilipinduliwa; Alipandisha sauti yake, na dunia ikayeyuka.+   Yehova wa majeshi iko* pamoja na sisi;+ Mungu wa Yakobo ni kimbilio letu salama.* (Sela)   Mukuje na mujionee matendo ya Yehova, Namna amefanya mambo yenye kushangaza katika dunia.   Anamaliza vita katika dunia yote.+ Anavunja upinde na kuvunja mukuki vipande-vipande; Anateketeza kwa moto magari ya kukokotwa ya vita.* 10  “Muache na mujue kwamba mimi ni Mungu. Nitatukuzwa kati ya mataifa;+ Nitatukuzwa katika dunia.”+ 11  Yehova wa majeshi iko* pamoja na sisi;+ Mungu wa Yakobo ni kimbilio letu salama.+ (Sela)

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ni kusema, wakati mwangaza wa asubui utaanza kutokea.
Ao “eko.”
Ao “mahali petu salama pa juu.”
Ao pengine, “ngao.”
Ao “eko.”