Ya Pili kwa Watesalonike 1:1-12

  • Salamu (1, 2)

  • Imani ya Watesalonike inakomaa (3-5)

  • Kisasi juu ya wenye hawatii (6-10)

  • Sala kwa ajili ya kutaniko (11, 12)

1  Paulo, na Silvano,* na Timoteo,+ kwa kutaniko la Watesalonike wenye kuwa katika umoja na Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo:  Mukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani kutoka kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo.  Tunalazimika kumushukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, ndugu. Hilo linafaa, kwa sababu imani yenu inakomaa sana na upendo wa kila mumoja wenu unaongezeka mumoja kuelekea mwingine.+  Kwa sababu hiyo, sisi wenyewe tunajivunia ninyi+ wakati tunawataja katika makutaniko ya Mungu kwa sababu ya uvumilivu wenu na imani katika mateso na taabu vyenye munapata.*+  Huu ni uhakikisho wa kwamba hukumu ya Mungu ni yenye haki, na hilo linafanya muhesabiwe kuwa munastahili Ufalme wa Mungu, wenye kwa kweli munateseka kwa ajili yake.+  Hili linahesabiwa kuwa haki mbele ya Mungu kulipa taabu wale wenye wanawaletea ninyi taabu.+  Lakini ninyi wenye kupata taabu mutapewa kitulizo pamoja na sisi wakati Bwana Yesu atafunuliwa+ kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wenye nguvu+  katika moto wenye kuwaka, wakati ataleta kisasi juu ya wale wenye hawamujue Mungu na wale wenye hawatii habari njema juu ya Bwana wetu Yesu.+  Watu hao watahukumiwa azabu ya uharibifu wa milele+ kutoka mbele ya Bwana na kutoka kwenye utukufu wa nguvu zake, 10  wakati atakuja kutukuzwa pamoja na watakatifu wake na kuonwa kwa mushangao katika siku hiyo kati ya wale wote wenye waliamini, kwa sababu mulikubali kwa imani ushahidi wenye tulitoa. 11  Kwa sababu hiyo, tunasali sikuzote kwa ajili yenu, kwamba Mungu wetu awahesabu ninyi kuwa munastahili mwito wake+ na kwa nguvu zake afanye kabisa mambo yote yenye yanamupendeza na kila kazi ya imani. 12  Ili jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu, na ninyi mutukuzwe katika umoja naye, kulingana na fazili zenye hazistahiliwe za Mungu wetu na za Bwana Yesu Kristo.

Maelezo ya Chini

Anaitwa pia Sila.
Ao “vyenye munavumilia.”