Ya Kwanza kwa Watesalonike 1:1-10

  • 1 Salamu (1)

  • Shukrani kwa ajili ya imani ya Watesalonike (2-10)

1  Paulo, na Silvano,*+ na Timoteo,+ kwa kutaniko la Watesalonike wenye kuwa katika umoja na Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo: Mukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani.  Sikuzote tunamushukuru Mungu wakati tunawataja ninyi wote katika sala zetu,+  kwa maana tunaendelea kukumbuka kazi yenu ya uaminifu, kazi yenu ya jasho na yenye kuchochewa na upendo, na uvumilivu wenu kwa sababu ya tumaini lenu+ katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele ya Mungu wetu na Baba.  Kwa maana tunajua, ndugu wenye kupendwa na Mungu, kwamba amewachagua ninyi,  kwa sababu habari njema yenye tunahubiri haikufika kwenu kwa maneno tu lakini pia kwa nguvu, na kwa roho takatifu, na kwa usadikisho wenye nguvu, kama vile munajua sisi tulikuwa watu wa namna gani katikati yenu kwa faida yenu.  Na ninyi mukakuwa waigaji wetu+ na wa Bwana,+ kwa sababu mulikubali neno katika taabu nyingi+ pamoja na furaha ya roho takatifu,  na hivyo mukakuwa mufano kwa waamini wote katika Makedonia na Akaya.  Ukweli ni kwamba, neno la Yehova* kutoka kwenu lilisikika katika Makedonia na Akaya, lakini pia imani yenu katika Mungu imeenea kila mahali,+ na hivyo hatuna lazima ya kusema jambo lolote.  Kwa maana wao wenyewe wanaendelea kueleza namna tulikutana na ninyi kwa mara ya kwanza na namna muligeuka kumuelekea Mungu na mukaacha sanamu zenu,+ ili kumutumikia Mungu wa kweli mwenye kuishi, 10  na kumungojea Mwana wake kutoka mbinguni,+ mwenye yeye alimufufua kutoka kwa wafu, ni kusema, Yesu, mwenye anatukomboa ili tusipatwe na kasirani kali yenye inakuja.+

Maelezo ya Chini

Anaitwa pia Sila.