Sehemu Video Mbalimbali inakusaidia kuangalia video za JW Télédiffusion. Simama, rudia nyuma, ao enda mbele. Angalia video moja ao zote zenye kuwa katika sehemu hiyo.

(Maagizo: Mufumo (Logiciel) huu unatumika na télécommande ya Roku. Télécommande yako inaweza kuwa tofauti kidogo.)

Fungua sehemu Video Mbalimbali kwenye ukurasa wa JW Télédiffusion ili kuona video mbalimbali zenye kupatikana. Fuata maagizo yenye haya ili kupata na kuangalia video:

 Pata Video

Tumia Flèche gauche ao Flèche droite ya télécommande ya Roku ili kufungua galérie des catégories. Kila catégorie inaonyeshwa katikati ya écran: kichwa, picha, na maelezo yake. Finya OK ili kuchagua catégorie fulani.

Unaweza kupata video fulani katika sehemu (catégories) mbalimbali. Kwa mufano, unaweza kupata video Mwana Mpotevu Arudi katika sehemu Filme, Familia, na Vijana.

Kwenye kila ukurasa wa catégorie, picha ya video yenye kuonyeshwa ni sehemu fulani. Wakati unatumikisha télécommande yako kwenye sehemu mbalimbali, maelezo mafupi kuhusu kichwa na urefu wa video yanaonekana.

 • Flèche vers le haut na Flèche vers le bas: Fungua sehemu ingine. Kichwa cha sehemu hiyo kinaonekana juu ya galérie.

 • Flèche gauche na Flèche droite: Pitisha video mbalimbali zenye kuwa katika sehemu moja.

  Jambo la Kufanya: Kuna nafasi yenye kuwa kuume juu ya écran yako (compteur) yenye kuonyesha hesabu ya video zenye kuwa katika sehemu fulani na pia video kwenye uko.

Finya OK ili kuchagua video na kuona ukurasa wenye kuonyesha maelezo ya video hiyo. Chagua kufanya jambo moja ao zaidi kwenye ukurasa huu:

 • Cheza: Cheza video kuanzia mwanzo.

 • Angalia Video Ukitumia Maandishi chini ya Picha: Sehemu hii inaonekana kama video iko na maandishi chini ya picha. Kama unafinya kwenye sehemu hii, video itaanza kucheza ao kusoma pamoja na maandishi yake chini ya picha na itaonyesha pia maandishi chini ya picha (kama yanapatikana) ya video zote zenye kuwa katika sehemu Yenye Kupita Sasa na Video Mbalimbali. Ili kufunga (désactiver) maandishi hayo , finya Soma Bila Maandishi Chini ya Picha. (Lire sans les sous-titres)

 • Soma Yote (Lire toute la rubrique): Fungua video za sehemu yote, kwa kuanza na video yenye ulichagua.

  Maagizo: Wakati video zote zenye kuwa katika sehemu fulani zinamaliza kucheza, sehemu hiyo itasimama.

 Simamisha Video, Uirudishe Nyuma na Uipeleke Mbele

Wakati video iko inacheza katika sehemu Video Mbalimbali, unaweza kufanya mambo yenye kufuata:

 • Kusimama: Simamisha video. Finya tena ili video iendelee kucheza.

 • Pitisha Mbio: Simamisha video na uipitishe mbio. Wakati unaona kama video inafika kwenye unapenda, finya Lecture.

  Jambo la Kufanya: Unaweza kufinya Avance rapide ili kupitisha mbio zaidi.

 • Rudisha Nyuma: Simamisha video na uirudishe kwenye mwanzo. Wakati unaona kama video inafika kwenye unapenda, finya Lecture.

  Jambo la Kufanya: Unaweza kufinya Retour en arrière ili kurudia nyuma mbio zaidi.

 • Flèche droite: Simamisha video na uipeleke segonde 10 mbele. Wakati unaona kama video inafika kwenye unapenda, finya Lecture.

 • Flèche gauche: Simamisha video na uirudishe segonde 10 nyuma. Wakati unaona kama video inafika kwenye unapenda, finya Lecture.

 • Flèche vers le bas : Fungua sehemu hii ili uone kwa segonde kidogo tu maelezo juu ya video fulani. Finya ili maelezo hayo yasionekana tena kwenye écran.

 • Flèche vers le haut ao Retour : Rudia kwenye ukurasa wenye kuonyesha maelezo juu ya video.

 Angalia Video za Sasa ao Zenye Zimechaguliwa

Ukurasa wa JW Télédiffusion unaonyesha sehemu mbili za pekee za Video Mbalimbali:

 1. Video Zenye Zimechaguliwa: Kama sehemu hii inapatikana, itakuwa na video zenye kuwa na faida fulani za pekee, kama vile zile zenye zinahusu mikutano yetu ya juma ao ibada ya familia.

 2. Video za Sasa: Video sita za sasa zenye zimeongezwa.

Fuata maagizo yenye kufuata ili kuchagua video katika sehemu hizo:

 • Chagua sehemu fulani kwa kutumikisha Flèche vers le haut na Flèche vers le bas.

 • Finya OK ili kuona video za sehemu hiyo.

 • Tumikisha Flèche vers le haut na Flèche vers le bas ili kupitisha video.

 • Finya OK ili kuchagua video na ili kuona ukurasa wenye kuwa na maelezo juu ya video hiyo.

  Maagizo: Chagua Lire toute la rubrique kwenye écran ili kucheza video zote za sehemu moja ya pekee.