AMUKA!

Kutembelea Inchi ya Kazakhstan

Zamani, Wakazakh waliishi maisha ya kuhama-hama na waliishi katika yurt. Namna gani maisha ya leo ya watu hao yanaonyesha desturi za wazazi wao wa zamani?