Ona video zinazopatikana

Mashahidi wa Yehova Wanatosha Feza Wapi?

Mashahidi wa Yehova Wanatosha Feza Wapi?

 Kazi yetu ya kuhubiri inategemezwa kwanza na michango ya kujipendea yenye Mashahidi wa Yehova wanatoa. * Visanduku vya michango vinapatikana fasi mbalimbali kwenye tunafanyiaka mikutano, na njia zingine za kutoa michango zinaonyeshwa ku ukurasa Kutoa Michango. Njia mbalimbali zinaonyeshwa juu mutu achague kama anapenda kutoa michango kwa ajili ya kazi yetu ya mu dunia yote, ao juu ya kusaidia kulipia garama za kutaniko, ao yote mbili.

 Mashahidi wa Yehova hawaombake watu watoe sehemu ya kumi, ao watoe kiasi fulani ya mushahara wao. (2 Wakorinto 9:7) Hatuombake sadaka, ao kuomba watu walipe makuta juu ya kuingia ku mikutano yetu. Watumishi wa dini yetu hawalipishake watu makuta juu ya ubatizo, maziko, ndoa, ao mambo ingine ya kidini. Hatukusanyake makuta kwa kuuzisha keki, kufanya michezo ya bahati, ao kuomba-omba misaada. Hatutangazake majina ya wenye wanatoa. (Matayo 6:2-4) Site zetu za Enternete na vichapo vyetu havina matangazo ya kutuingizia makuta.

 Kila mwezi, kutaniko ya Mashahidi wa Yehova inatoaka ripoti ku mukutano kuhusu namna feza zilitumiwa, na kila mutu anaweza kuhuzuria mikutano yao. Ripoti kuhusu namna feza za kutaniko ziko natumiwa inachunguzwa kwa ukawaida juu ya kuhakikisha kama michango iko natumiwa muzuri.—2 Wakorinto 8:20, 21.

Njia Mbalimbali za Kutoa Michango

 •   Visanduku vya michango: Unaweza kutia makuta ao chèque mu visanduku vya michango ku Majumba ya Ufalme, Majumba ya Mikusanyiko, ao fasi ingine kwenye tunafanyiaka mikutano yetu.

 •   Michango kupitia Enternete: Mu inchi za mingi, unaweza kutumia ukurasa “Kutoa Michango kwa Ajili ya Kazi ya Mashahidi wa Yehova” juu ya kutoa michango kupitia karte za banke, kuhamisha makuta kutoka banke moya mupaka banke ingine, na njia zingine za kutoa michango kwa njia ya kielektroniki. * Mashahidi wengine wanaamua kuweka “kitu fulani pembeni” kila mwezi na wanafanya mipango ili kutoa michango kwa ukawaida kwa kutumia moya kati ya zile njia.—1 Wakorinto 16:2.

 •   Michango yenye kupangwa: Kuko michango fulani yenye inaomba kupanga mbele ya wakati na/ao kutafuta mashauri ya kisheria. Kupanga mambo mbele ya wakati kunasaidia kunaweza kufanya upunguziwe kodi mu inchi yako. Watu wengi wamepata faida kwa kutafuta habari kuhusu michango yenye wanaweza kutoa wakati wangali wazima ao kisha kifo yao. Tafazali upashane habari na biro ya tawi ya Mashahidi wa Yehova mu inchi yako ili kujua namna unaweza kutoa michango yenye inahusiana na:

  •   konte ya banke

  •   ansiranse na malipo ya kisha kuacha kazi juu ya uzee

  •   kiwanja na nyumba

  •   sehemu ao faida za mutu mu mambo ya biashara

  •   testama

 Juu ya kupata habari zaidi kuhusu namna mbalimbali ya kutoa michango yenye inapatika mu eneo yako, ona ukurasa “Kutoa Michango kwa Ajili ya Kazi ya Mashahidi wa Yehova.”

^ Watu fulani wenye hawako Mashahidi wanafurahiaka kutoa michango juu ya kusaidia kazi yetu iende mbele.

^ Ona video Namna ya Kutoa Michango Kupitia jw.org juu ya kupata habari zaidi.