Ona video zinazopatikana

Juu ya Nini Mashahidi wa Yehova Hawaitikake Kutiwa Damu mu Mishipa?

Juu ya Nini Mashahidi wa Yehova Hawaitikake Kutiwa Damu mu Mishipa?

Mawazo ya watu wengi

 Uongo: Mashahidi wa Yehova wanakatalaka kutumia dawa na wanakatalaka kuenda ku hopitale juu ya kupata matunzo.

 Ukweli: Siye Mashahidi wa Yehova tunajikazaka kutafuta matunzo ya muzuri juu yetu na juu ya familia zetu. Wakati tunagonjwa tunaendaka kwa wanganga wenye wako na uwezo wa kututunza ao kufanya upasuaji bila kutia damu. Tunafurahia maendeleo yenye imefanywa mu kinganga. Kusema kweli, kutunza bila kutia damu kuko nasaidia watu wengi, hapana tu Mashahidi wa Yehova. Mu inchi mingi, mugonjwa yeyote anaweza kuchagua kutunzwa bila kutiwa damu juu ya kuepuka hatari za kupata magonjwa yenye inaweza kutokana na damu, juu ya kuepuka magumu ingine ya afya, ao matatizo ingine yenye inaweza kutokea juu muganga alidanganyika.

 Uongo: Mashahidi wa Yehova wanaamini kama mutu atapona ikiwa tu iko na imani.

 Ukweli: Hatuponyeshake watu kimuujiza.

 Uongo: Kutunza bila kutia damu kuko na bei sana.

 Ukweli: Kutunza bila kutia damu hakuna bei sana. a

 Uongo: Mashahidi wengi, kutia ndani watoto, wanakufaka kila mwaka juu wanakakatalaka kutiwa damu mu mishipa.

 Ukweli: Ile maneno ni ya uongo kabisa. Wanganga wanafanyaka upasuaji wa nguvu, sawa vile upasuaji wa moyo, upasuaji wa mifupa, na kunenepesha viungo fulani vya mwili bila kutia damu. b Wagonjwa, kutia ndani watoto, wenye wanakatalaka kutiwa damu mara mingi wanaponaka haraka ao muzuri zaidi kupita wale wenye waliitika kutiwa damu mu mishipa. c Kwa hiyo, hakuna mutu mwenye anaweza kuhakikisha kama mugonjwa atakufa juu anakatala kutiwa damu ao atapona juu anaitika kutiwa damu.

Juu ya Nini Mashahidi wa Yehova Hawaitikake Kutiwa Damu mu Mishipa?

 Ni juu ya mambo yenye tunaamini. Mu Biblia muko amri yenye kusema kama tunapaswa kujiepusha na damu. (Mwanzo 9:4; Mambo ya Walawi 17:10; Kumbukumbu la Torati 12:23; Matendo ya Mitume 15:28, 29) Tena, ku macho ya Mungu, damu ni uzima. (Mambo ya Walawi 17:14) Kwa hiyo, Tunakatalaka kutiwa damu juu tunatii Mungu na tunamuheshimia kwa sababu yeye njo Chanzo ya uzima.

Walibadilisha namna ya kutunza

Upasuaji wa nguvu unaweza kufanyiwa bila kutumia damu

 Zamani wanganga walikuwa nawaza kama kutunza bila kutumia damu ni kutia maisha ya mugonjwa mu hatari, lakini kulishapita miaka fulani tangu ile mawazo ibadilike. Kwa mufano, mu mwaka wa 2004, habari fulani yenye iliandikwa mu gazeti ya elimu ya wanganga ilisema hivi: “Ufundi wa kutunza bila kutia damu, wenye ulikuwa unatumiwa juu ya kutunza wagonjwa Mashahidi wa Yehova, utaanza pia kutumiwa juu ya kutunza wengine wenye hawako Mashahidi mu miaka yenye iko nakuya.” d Mu mwaka wa 2010 habari moya ya mu gazeti Heart, Lung and Circulation ilisema hivi: “‘Hatutakuwa tunatunza tu Mashahidi wa Yehova bila kutumia damu,’ tutakuwa tunafanya vile pia kwa watu wengine wenye hawako Mashahidi wa Yehova.”

 Leo wanganga wengi sana wako natumia njia yenye inafanya damu ya mugonjwa isikuwe inavuya sana wakati wa upasuaji. Ile njia inatumiwa mu inchi mingi zenye kuendelea, na hata wagonjwa wenye hawako Mashahidi wa Yehova wanaitumiaka.

a Ona kitabu Transfusion and Apheresis Science, Buku ya 33, Na. 3, uku. 349.

b Ona vitabu The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Buku ya 134, Na. 2, uku. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Buku ya 38, Na. 5, uku. 563; Basics of Blood Management, uku. 2; na Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Buku ya 4, Na. 2, uku. 39.

c Ona vitabu The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Buku ya 89, Na. 6, uku. 918; na Heart, Lung and Circulation, Buku ya 19, uku. 658.

d Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Buku ya 4, Na. 2, uku. 39.