Kusaidia Watu Wengine

KUSAIDIA WATU WENGINE

Anapata Tumaini Katika Gereza

Donald, mufungwa wa zamani, anaeleza namna kujifunza Biblia kumemusaidia afikie kumujua Mungu, afanye mabadiliko katika maisha yake, na akuwe bwana muzuri.

KUSAIDIA WATU WENGINE

Anapata Tumaini Katika Gereza

Donald, mufungwa wa zamani, anaeleza namna kujifunza Biblia kumemusaidia afikie kumujua Mungu, afanye mabadiliko katika maisha yake, na akuwe bwana muzuri.