Ndiyo. Tunaamini maneno haya ya Yesu: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.” (Yohana 14:6) Tunaamini kwamba Yesu alitoka mbinguni na kuja duniani ili kutoa uzima wake mukamilifu kuwa zabihu ya ukombozi. (Mathayo 20:28) Kupitia kifo chake na ufufuo wake, wale wanaoonyesha imani katika yeye wataishi milele. (Yohana 3:16) Tunaamini pia kwamba Yesu sasa ni Mufalme wa Ufalme wa Mungu, ambao hivi karibuni utaleta amani duniani pote. (Ufunuo 11:15) Hata hivyo, tunakubali maneno haya ya Yesu: ‘Baba ni mukubwa kuliko mimi.’ (Yohana 14:28) Kwa hiyo, hatumuabudu Yesu, sababu tunaamini kama yeye si Mungu Mweza Yote.