Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SOMO LA 5

Samweli Aliendelea Kufanya Mambo Mazuri

Samweli Aliendelea Kufanya Mambo Mazuri

Tangu wakati Samweli alikuwa mutoto sana, aliishi na kutumika ku hema ya ibada. Hema ya ibada ilikuwa fasi kwenye watu walikuwa wanakutana ili kumuabudu Yehova. Unajua vile Samweli alifikia kutumika ku hema ya ibada? Ni vizuri tuzungumuze kwanza juu ya Hana, mama ya Samweli.

Kwa siku mingi Hana hakuwa na mutoto, lakini alipenda kabisa kuzaa mutoto. Kwa hiyo, Hana alisali kwa Yehova na kumuomba amusaidie kupata mutoto. Hana alisali hivi: ‘Ukinipatia mutoto, nitamutuma mutoto huyo aende kuishi na kutumika ku hema ya ibada.’ Yehova alijibia sala ya Hana. Na Hana alizaa mutoto mwanaume, na alimupatia mutoto huyo jina Samweli. Wakati Samweli alikua na miaka tatu ao ine, Hana alimupeleka ku hema ya ibada ili amutumikie Mungu kule. Hana alitimiza ile ahadi yenye alimupatia Yehova.

Wakati huo ni Eli ndiye alikuwa kuhani mukubwa. Alikuwa anatumika pamoja na watoto wake wawili mu hema ya ibada. Usisahau kama hema ya ibada ilikuwa nyumba ya Mungu, ni kusema, fasi ya kusali ao kumuabudu Mungu. Kwa hiyo, watu waliotumika pale walipashwa kufanya mambo mazuri. Lakini watoto wanaume wa Eli walikuwa wanafanya mambo mabaya sana. Samweli alikuwa anaona mambo yenye walikuwa wanafanya. Unawaza Samweli alianza kufanya mambo mabaya kama watoto wa Eli?— Samweli aliendelea kufanya mambo mazuri kama vile wazazi wake walimufundisha.

Unawaza Eli alipashwa kufanya watoto wake nini?— Eli alipashwa kuwapa malipizi. Hangepashwa hata kidogo kuacha watoto wake waendelee kutumika mu nyumba ya Mungu. Lakini, Eli hakuwapatia malipizi na akawaacha waendelee kutumika. Ndio sababu Yehova alisirikia sana Eli na watoto wake. Kwa hiyo, Yehova aliamua kumuua Eli na watoto wake.

Samweli anamuambia Eli habari ya Yehova

Siku moja usiku, wakati Samweli alikuwa analala, akasikia sauti ya mutu fulani mwenye alikuwa anamuita: ‘Samweli!’ Kisha Samweli alikimbia mbio kwenye Eli iko. Lakini Eli anamuambia: ‘Miye sikukuita.’  Samweli alisikia ile sauti zaidi ya mara mbili. Wakati alisikia ile sauti mara ya tatu, Eli akamuambia Samweli kama akisikia tena sauti, anapashwa kusema hivi: ‘Tafazali, Yehova, sema; Ninakusikia.’ Basi Samweli akafanya kama vile Eli alimuambia. Kisha Yehova akamuambia Samweli hivi: ‘Umuambie Eli kama nitaazibu familia yake juu wamefanya mambo mabaya.’ Unawaza ilikuwa mwepesi kwa Samweli kumuambia Eli ile habari?— Haikuwa mwepesi. Hata kama Samweli aliogopa, alifanya vile Yehova alimuambia afanye. Maneno ya Yehova yalitimia. Watoto wawili wa Eli waliuawa na Eli pia alikufa.

Samweli alituachia mufano muzuri. Hata kama aliona wenzake wanafanya mambo mabaya, Samweli aliendelea kufanya mambo mazuri. Wewe utafanya nini? Utafuata mufano wa Samweli kwa kuendelea kufanya mambo mazuri? Ukifanya vile, utamufurahisha Yehova na wazazi wako pia.

SOMA KATIKA BIBLIA YAKO