Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SOMO LA 7

Unajisikia Kuwa Peke Yako na Mwenye Kuogopa?

Unajisikia Kuwa Peke Yako na Mwenye Kuogopa?

Angalia picha hii. Mutoto huyu anaonekana kuwa peke yake na mwenye kuogopa. Si vile? Weye pia umekwisha kujisikia vile wakati fulani?— Kuko wakati kila mutu anajisikia vile. Katika Biblia muko hadisi za marafiki wa Yehova wenye walijisikia pia kuwa peke yao na wakati fulani waliogopa. Mumoja wao ni Eliya. Ni vizuri tuzungumuze sasa juu ya Eliya.

Yezebeli anataka kumuua Eliya

Eliya aliishi katika Israeli zamani sana mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. Ahabu mufalme wa Israeli hakuwa anamuabudu Yehova, Mungu wa kweli. Ahabu na Yezebeli, bibi yake, walikuwa wanaabudu Baali, mungu wa uongo. Kwa hiyo, watu wengi katika Israeli walianza pia kumuabudu Baali. Malkia Yezebeli alikuwa mwanamuke mubaya sana. Alitaka kuua waabudu wote wa Yehova. Alitaka kumuua pia Eliya! Unajua Eliya alifanya nini?—

Eliya alikimbia! Alienda mbali mu jangwa na kujificha mu tundu kubwa lenye lilikuwa  ndani ya jiwe. Unawaza Eliya alijificha juu ya nini?— Ni juu aliogopa. Lakini Eliya hakupashwa kuogopa. Juu ya nini? Ni juu Eliya alijua kama Yehova anaweza kumusaidia. Mbele ya pale, Eliya alikuwa amekwisha kuona nguvu za Yehova. Siku moja, Eliya alisali, na Yehova akashusha moto kutoka mbinguni ili kujibia sala yake. Kwa hiyo, Yehova angeweza pia kumusaidia wakati Yezebeli alimuogopesha!

Yehova alimusaidia Eliya namna gani?

Wakati Eliya alikuwa mu tundu kubwa ndani ya jiwe, Yehova alimuuliza hivi: ‘Uko unafanya nini hapa?’ Eliya akamujibu hivi: ‘Ni miye peke yangu nimebaki kukuabudu. Niko peke yangu, na ninaogopa kama wataniua.’ Eliya aliwaza wamekwisha kuua waabudu wote wa Yehova. Lakini Yehova alimuambia Eliya hivi: ‘Hapana Eliya, unajidanganya. Kungali watu 7 000 wenye wanaendelea kuniabudu. Usiogope. Ningali na kazi yenye unapashwa kufanya!’ Unawaza Eliya alifurahi kusikia maneno ya Yehova?—

Mambo yenye ilimupata Eliya yanakufundisha nini?— Haupashwe hata kidogo kujisikia kuwa peke yako na kuogopa. Usisahau kama uko na marafiki wenye kukupenda na wenye kumupenda Yehova. Tena, Yehova ana nguvu mingi sana, na kila siku hatakosa kukusaidia! Unafurahi sasa kujua kama hauko peke yako hata kidogo?—