Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Utangulizi

Utangulizi

Mungu iko kama baba mwenye upendo. 1 Petro 5:6, 7

Mungu ni Muumbaji wetu, na anatuhangaikia. Baba mwenye hekima na mwenye upendo anafundishaka watoto wake. Mungu naye anafundishaka watu wote namna ya muzuri zaidi ya kuishi.

Mungu anatufundisha kweli za maana sana zenye kutuletea furaha na kutupatia tumaini.

Kama unamusikiliza Mungu, atakuongoza, atakulinda, na atakusaidia upiganishe magumu yako.

Na jambo la maana zaidi, utaishi milele!

 Mungu anatuambia hivi: “Mukuje kwangu. Musikilize, na mutaendelea kuishi.” Isaya 55:3