Ona video zinazopatikana

Ungependa Kujua Kweli?

Ungependa Kujua Kweli?

KWELI kuhusu nini? Kuhusu maulizo fulani ya maana zaidi yenye watu wanajiuliza sana katika maisha. Pengine wewe pia umekwisha kujiuliza maulizo kama haya:

  • Mungu anatuhangaikia kabisa?

  • Kuna siku watu wataishi bila mateso na vita?

  • Watu waliokufa wako katika hali gani?

  • Watu waliokufa, wanaweza kuishi tena?

  • Ninaweza kusali namna gani ili Mungu ajibie sala zangu?

  • Nifanye nini ili nipate furaha katika maisha?

Ni wapi unaweza kupata majibu ya maulizo hayo? Ikiwa unauliza watu mbalimbali ao viongozi wa dini, utaona kwamba majibu yao yanapingana. Pia vitabu vingi vimeandikwa, na watu wanafikiri kwamba vitabu hivyo vina majibu ya maulizo hayo. Lakini, mara mingi mawazo ya vitabu hivyo yanapingana. Mawazo ya vitabu vingine yanaonekana kuwa ya maana kwa wakati fulani tu, lakini kisha muda kidogo yanabadilishwa.

Hata hivyo, kuko kitabu kimoja chenye kuwa na majibu ya kweli kabisa juu ya maulizo hayo. Kitabu hicho hakiseme uongo hata kidogo. Yesu Kristo alisali kwa Mungu hivi: “Neno lako ni kweli.” (Yohana 17:17) Leo tunajua kwamba Neno hilo ni Biblia Takatifu. Kwenye kurasa za kufuata, utapata kwa kifupi majibu ya Biblia juu ya maulizo hayo. Majibu hayo ni ya kweli na yenye kuwa wazi.

 Mungu Anatuhangaikia Kabisa?

SABABU GANI WATU WANAJIULIZA HIVYO?: Tunaishi katika dunia yenye inajaa ukosefu wa haki na watu wanatendea wengine kwa ukali. Dini nyingi zinafundisha kwamba mateso yenye tunapata ni mapenzi ya Mungu.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Mambo mabaya hayatoke kwa Mungu hata kidogo. Andiko la Ayubu 34:10 linasema hivi: ‘[Haiwezekane] Mungu wa kweli kutenda kwa uovu, na Mweza-Yote kutenda isivyo haki!’ Mungu amekusudia kufanyia wanadamu mambo mazuri. Ndio sababu Yesu alitufundisha kusali hivi: ‘Baba yetu uliye mbinguni, Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.’ (Mathayo 6:9, 10) Mungu anatuhangaikia sana, ndio sababu amefanya yote ili kutimiza kabisa kusudi lake.​—Yohana 3:16.

Soma pia andiko la Mwanzo 1:26-28; Yakobo 1:13; na 1 Petro 5:6, 7.

Kuna Siku Watu Wataishi Bila Mateso na Vita?

SABABU GANI WATU WANAJIULIZA HIVYO?: Vita inaendelea kuua watu wengi sana. Kila mumoja wetu amekwisha kupatwa na mateso.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Mungu aliahidi kwamba siku fulani ataleta amani katika dunia yote. Wakati Ufalme wake ao serikali yake ya mbinguni itaanza kutawala dunia, watu “hawatajifunza vita tena.” Kuliko kujifunza vita, watu “watafua panga zao ziwe majembe.” (Isaya 2:4) Mungu atamaliza mateso yote na ukosefu wa haki. Biblia inatoa ahadi hii: ’[Mungu] atafuta kila chozi katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani [kama vile ukosefu wa haki na mateso yenye tunapata leo] yamepitilia mbali.’​—Ufunuo 21:3, 4.

Soma pia andiko la Zaburi 37:10, 11; 46:9; na Mika 4:1-4.

Watu Waliokufa Wako Katika Hali Gani?

SABABU GANI WATU WANAJIULIZA HIVYO?: Dini nyingi zinafundisha kwamba mutu iko na roho yenye inaendelea kuishi, kisha yeye kufa. Watu fulani wanaamini kwamba watu waliokufa wanaweza kuwatendea vibaya watu waliowazima ao kwamba Mungu anawatesa milele watu wabaya katika moto wa mateso ili kuwapa malipizi.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Wakati mutu anakufa, haendelee kuishi. Andiko la Mhubiri 9:5 linasema kwamba ‘Wafu, hawajue lolote kamwe.’ Kwa sababu watu waliokufa hawawezi kujua, kusikia ao kufanya jambo lolote, hawawezi kuwasaidia ao kuwatendea vibaya watu wenye wanaishi.​—Zaburi 146:3, 4.

Soma pia andiko la Mwanzo 3:19 na Mhubiri 9:6, 10.

 Watu Waliokufa, Wanaweza Kuishi Tena?

SABABU GANI WATU WANAJIULIZA HIVYO?: Tunapenda kuishi, na tunapenda kufurahia maisha pamoja na watu wenye tunapenda. Kwa hiyo, kuwa na hamu ya kuwaona tena wapendwa wetu waliokufa ni jambo la kawaida.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Watu wengi waliokufa watafufuliwa. Yesu aliahidi kwamba ’wale wote walio ndani ya makaburi ya ukumbusho watatoka.’ (Yohana 5:28, 29) Kama vile Mungu alikusudia tangu mwanzo, wale wote wenye watafufuliwa wataishi milele katika paradiso hapa duniani. (Luka 23:43) Katika Paradiso, watu watiifu wataishi milele na watakuwa na afya kamilifu ao ya muzuri sana. Biblia inasema hivi: “Waadilifu [ao wenye haki] wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”​—Zaburi 37:29.

Soma pia andiko la Ayubu 14:14, 15; Luka 7:11-17; na Matendo 24:15.

Ninaweza Kusali Namna Gani ili Mungu Ajibie Sala Zangu?

SABABU GANI WATU WANAJIULIZA HIVYO?: Kwa kawaida waamini wa kila dini wanasali. Lakini, wengi wanaona kwamba sala zao hazijibiwe.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Ni vibaya kurudilia-rudilia maneno wakati tunasali. Yesu alifundisha hivi: ‘Munaposali, musiseme mambo yaleyale tena na tena.’ (Mathayo 6:7) Ikiwa tunapenda Mungu asikie sala zetu, tunapaswa kusali vile anapenda. Ili tuweze kufanya hivyo, tunapaswa kwanza kujua mapenzi ya Mungu ni nini, na kisha tusali kulingana na mapenzi hayo. Andiko la 1 Yohana 5:14 linasema hivi: “Hata tukiomba nini kulingana na mapenzi [ya Mungu], yeye hutusikia.”

Soma pia andiko la Zaburi 65:2; Yohana 14:6, 14; na 1 Yohana 3:22.

Nifanye Nini ili Nipate Furaha Katika Maisha?

SABABU GANI WATU WANAJIULIZA HIVYO?: Watu wengi wanaamini kwamba feza, kujulikana sana, ao kuwa na sura nzuri kunaweza kuwaletea furaha. Kwa hiyo, wanatafuta sana mambo hayo, lakini hawafikie kupata furaha.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Yesu alionyesha siri ya kupata furaha ya kweli. Alisema hivi: “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho.” (Mathayo 5:3) Tunaweza kupata furaha ya kweli ikiwa tu, tunajifunza kweli juu ya Mungu, na juu ya kusudi lake juu yetu. Kweli hiyo inapatikana katika Biblia. Kujua kweli hiyo kunaweza kutusaidia tutambue mambo ya maana kabisa na yasiyo ya maana. Ikiwa tunaacha mafundisho ya kweli ya Biblia iongoze matendo yetu na maamuzi yetu, maisha yetu itakuwa yenye furaha zaidi.​—Luka 11:28.

Soma pia andiko la Methali 3:5, 6, 13-18 na 1 Timotheo 6:9, 10.

 Tumeona kwa kifupi majibu ya Biblia kwa yale maulizo sita. Unapenda kujua mengi zaidi ya hayo? Ikiwa uko kati ya wale wenye ‘wanatambua uhitaji wao wa kiroho,’ bila shaka, utapenda kujua mambo mengi zaidi. Pengine unajiuliza pia maulizo kama vile: ‘Ikiwa Mungu anatuhangaikia, sababu gani ameacha mateso na mambo mabaya yaendelee mupaka leo? Ninaweza kufanya nini ili maisha ya familia yangu ikuwe muzuri zaidi?’ Biblia inajibia maulizo hayo na maulizo mengine kwa njia yenye kueleweka na yenye kusadikisha kabisa.

Lakini, leo watu wengi wanasita kutafuta majibu katika Biblia. Wanaona kwamba Biblia ni kitabu cha zamani sana na kwamba wakati fulani ni vigumu kukielewa. Unapenda mutu fulani akusaidie kupata majibu ya Biblia? Mashahidi wa Yehova wanatumia njia mbili ili kusaidia watu kupata majibu.

Njia ya kwanza, ni kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? Kitabu hicho kimechapishwa ili kusaidia watu wenye hawana wakati mwingi ili kuchunguza majibu ya Biblia yenye kueleweka juu ya maulizo ya maana sana. Njia ya pili, ni mupango wa kujifunza Biblia nyumbani bila kulipa feza. Shahidi wa Yehova mumoja ambaye anaishi karibu na wewe na mwenye anajua kufundisha Biblia vizuri, anaweza kuja nyumbani ao mahali pengine kwenye umechagua ili mujifunze pamoja naye Biblia kwa wakati kidogo kila juma. Atafanya hivyo kwa bure. Katika dunia yote, mamilioni ya watu wamefaidika na mupango huo. Wengi wao wamefikia kusema hivi kwa furaha sana: “Nimepata kweli!”

Kupata kweli ndio jambo la maana zaidi. Mafundisho ya kweli ya Biblia yanatutosha katika utumwa wa mambo ya uongo ya mashetani, muvurugo wa mafundisho, na woga. Yanatupatia tumaini, kusudi, na furaha. Yesu alisema hivi: ‘Mutajua kweli, na kweli itawaweka ninyi huru.’—Yohana 8:32.