Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 ULIZO LA 9

Ninapaswa Kuamini Mageuzi?

Ninapaswa Kuamini Mageuzi?

SABABU GANI ULIZO HILO NI LA MAANA?

Kama fundisho la mageuzi ni la kweli, maisha hayana kusudi la kweli. Kama vitu vyote viliumbwa, basi tunaweza kupata majibu yenye kufurahisha juu ya maulizo yenye tunajiuliza kuhusu maisha na kuhusu wakati wenye kuja.

UNGEFANYA NINI?

Wazia jambo hili: Alex anavurugika. Tangu zamani anaamini kwamba Mungu iko na kwamba vitu vyote viliumbwa. Lakini, leo mwalimu wake wa biolojia anasema na uhakika wote kwamba mageuzi ni jambo la kweli, na kwamba mageuzi yanategemea habari za kweli za sayansi. Alex hapendi kuonekana kama hana akili. Anajiambia, ‘Kama wanasayansi wameonyesha kwamba mageuzi ni jambo la kweli, mimi ni nani ili kupinga mawazo yao?’

Kama ungekuwa Alex, ungekubali fundisho la mageuzi kwa sababu tu vitabu vinaonyesha kuwa ni fundisho la kweli?

WAZA KIDOGO!

Mara nyingi watu wenye wanaamini mageuzi na watu wenye wanaamini uumbaji wako haraka kuonyesha jambo lenye wanaamini kuliko kujua sababu gani wanaamini jambo hilo.

  • Watu fulani wanaamini uumbaji kwa sababu tu walifundishwa hivyo kwenye kanisa.

  • Watu fulani wanaamini mageuzi kwa sababu tu walifundishwa hivyo kwenye masomo.

 MAULIZO SITA YA KUFIKIRIA

Biblia inasema hivi: ‘Kila nyumba inajengwa na mutu fulani, lakini yeye aliyevijenga vitu vyote ni Mungu.’ (Waebrania 3:4) Ni jambo la akili kuamini hilo?

Kusema kama hakuna Muumbaji mwenye aliumba uzima ni kukosa akili; ni kama kusema nyumba hii haikujengwa na mutu fulani

MAWAZO YA WATU FULANI: Kila kitu katika ulimwengu kilitokea kwa sababu ya mulipuko mukubwa.

1. Ni nani ao ni nini ilitokeza mulipuko huo?

2. Ni jambo gani lenye kueleweka zaidi: kusema kama kila kitu kilijitokeza chenyewe ao kilitokezwa na mutu fulani?

MAWAZO YA WATU FULANI: Wanyama waligeuka na kuwa watu.

3. Ikiwa wanyama, kama vile soko-mutu, waligeuka na kuwa watu, sababu gani uwezo wa kufikiri wa mutu uko tofauti sana na uwezo wa kufikiri wa soko-mutu?

4. Sababu gani hata kitu “kidogo sana” chenye kuwa na uzima ni chenye kushangaza sana?

MAWAZO YA WATU FULANI: Mageuzi ni fundisho lenye limeonyeshwa kuwa la kweli.

5. Mutu mwenye kuleta mawazo kama hayo alifanya uchunguzi ili kuhakikisha jambo hilo yeye mwenyewe?

6. Ni watu ngapi wanaamini mageuzi kwa sababu tu waliambiwa kuwa wote wenye akili wanaamini mageuzi?

“Kama ungekuwa unatembea katika pori na kuvumbua nyumba yenye kupendeza, utasema: ‘Ah, ni ajabu sana! Inawezekana miti ilianguka na kujipanga muzuri ili kufanya nyumba hii.’ Haiwezekane useme hivyo! Kusema kweli, jambo hilo halipatane na akili. Kwa hiyo, sababu gani tuamini kama kila kitu katika ulimwengu wote kilijitokezachenyewe?”—Julia.

“Wazia kama mutu anakuambia kwamba mulipuko ulitokea mahali pa kuchapishia vitabu na kwamba rangi ilirukia kwenye ukuta na kwenye paa (plafond) na kuandika maandishi yenye kuwa katika kamusi (dictionnaire) ya muzuri sana. Ungeamini jambo hilo?”—Gwen.

 SABABU GANI UAMINI MUNGU?

Biblia inakutia moyo utumie “nguvu [zako] za kufikiri.” (Waroma 12:1) Ni kusema, imani yako katika Mungu haipaswe kutegemea tu

  • NAMNA UNAJISIKIA (Ninawaza tu kama kunapaswa kuwa mutu mwenye nguvu ya juu sana)

  • MAWAZO YA WATU WENGINE (Ninaishi na watu wenye kufuata sana mambo ya dini)

  • MIKAZO (Tangu utoto wazazi wangu walinifundisha kuamini Mungu, ninapaswa kuamini tu mambo yenye wanaamini)

Lakini, inapaswa kutegemea sababu za kweli zenye kukufanya uamini.

“Katika masomo wakati mwalimu anafasiria namna mwili unatumika, ninakuwa hakika kama Mungu iko. Kila sehemu ya mwili wetu iko na kazi yake, hata sehemu yenye kuwa ndogo zaidi, na mara nyingi kazi ya kila sehemu inafanywa bila sisi kujua. Kwa kweli, mwili wa mwanadamu ulifanywa kwa njia ya ajabu sana!”—Teresa.

“Wakati ninaona nyumba ya murefu, mashua (bateau) kubwa, ao motokari, ninajiuliza, ‘Ni nani alifanya vitu hivyo?’ Kwa mufano, motokari inatengenezwa na watu wenye akili nyingi sana kwa sababu vitu vidogo-vidogo sana vinapaswa kufanya kazi muzuri ili motokari itembee. Na kama motokari ilifanywa na mutu fulani, kwa hiyo, wanadamu walifanywa na mutu fulani pia.”—Richard.

“Kadiri nilijifunza sayansi, nilifikia kuona kwamba fundisho la mageuzi haliko la kweli kabisa. . . . Ninaona kwamba mutu iko na lazima ya ‘imani’ zaidi ili kuamini mageuzi kuliko kuamini Muumbaji.”—Anthony.

MAMBO YA KUFIKIRIA

Hata kama wanasayansi wamefanya uchunguzi kwa miaka mingi, hawajaleta mafasirio yenye wote wanakubaliana juu ya mageuzi. Kama wanasayansi wenye wanawaziwa kujua muzuri fundisho la mageuzi wanashindwa kupatana, ni mubaya kuwa na mashaka juu ya fundisho hilo?