Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 ULIZO LA 1

Mimi Ni Nani?

Mimi Ni Nani?

SABABU GANI ULIZO HILO NI LA MAANA?

Kujua wewe ni nani na ni kanuni gani zinakuongoza kutakusaidia kukamata maamuzi ya muzuri wakati watu wanakukaza kufanya mambo ya mubaya.

UNGEFANYA NINI?

Wazia jambo hili: Karen iko kwenye karamu kumepita karibu dakika kumi. Anasikia sauti ya mutu mwenye anajua muzuri.

“Sababu gani unasimama tu bila kufanya kitu?”

Karen anageuka na kuona rafiki yake Jessica na chupa mbili zenye zimetoka tu kufunguliwa. Ni chupa zenye kuwa na pombe. Jessica anamupatia Karen chupa moja na kumuambia, “Hauko tena mutoto, unapaswa kujifurahisha kidogo!”

Karen anataka kukataa, lakini Jessica ni rafiki yake. Na Karen hapendi rafiki yake aone kama hafurahi. Tena, Jessica ni mutu muzuri. Na kama Jessica anakunywa pombe, ni kusema haiko mubaya sana. Karen anajiambia, ‘Ni pombe tu. Haiko kama kutumia dawa ya kulewesha.’

Kama ungekuwa Karen, ungefanya nini?

WAZA KIDOGO!

Ili kuamua muzuri katika hali kama hiyo, uko na lazima ya kitambulisho. Kitambulisho ni uwezo wa ndani wenye kukuambia wewe ni nani na ni kanuni gani zinakuongoza. Kujua jambo hilo, kunakusaidia kuongoza maisha yako kuliko kuacha watu wengine wayaongoze.—1 Wakorintho 9:26, 27.

Namna gani unaweza kukomalisha uwezo huo? Kujibia maulizo yenye kufuata kunaweza kukusaidia.

 1 NIKO NA SIFA GANI ZA MUZURI?

Kujua uwezo wako mbalimbali na sifa zako za muzuri kutakusaidia ujiaminie.

MUFANO WA BIBLIA: Mutume Paulo aliandika hivi: “Hata kama sina ustadi [ao, uwezo] wa kusema, hakika sivyo nilivyo katika ujuzi.” (2 Wakorintho 11:6) Kwa sababu alijua muzuri Maandiko, Paulo alibakia mwaminifu hata kama watu wengine walimupinga. Hata kama watu walimusema mubaya, aliendelea kujiaminia.—2 Wakorintho 10:10; 11:5.

UJICHUNGUZE: Onyesha ni sifa gani uko nayo. (Kwa mufano, unahangaikia wengine? Uko na tabia ya kutoa? Watu wanakutumainia? Unaheshimu wakati?)

2 NIKO NA UZAIFU GANI?

Kamba inakatikia nafasi kwenye iko zaifu [ao, teketeke]. Uwezo wako wa ndani pia unaweza kuharibika kama unakubali uzaifu wako utawale maisha yako.

MUFANO WA BIBLIA: Mutume Paulo alijua uzaifu wake. Aliandika hivi: ‘Kwa kweli naipenda sheria ya Mungu kulingana na mutu niliye kwa ndani, lakini mimi naona ndani ya viungo vyangu sheria nyingine ikipigana na sheria ya akili yangu na kunichukua mateka kwa sheriaya zambi.’ —Waroma 7:22, 23.

UJICHUNGUZE: Ni uzaifu gani unapaswa kupiganisha?

 3 NIKO NA MIPANGO GANI YA KUTIMIZA?

Unaweza kupanda taxi na kumuambia shofere akunzungushe lupango fulani mupaka esanse ao mazuti iishe? Kufanya hivyo, ni kukosa akili na kupoteza feza!

Hilo linatufundisha nini? Mipango itakuongoza katika maisha yako na kukusaidia ili usipoteze nguvu yako bure. Mipango itakusaidia kujua wapi unaenda na namna ya kufika huko.

MUFANO WA BIBLIA: Mutume Paulo aliandika hivi: “Jinsi ninavyokimbia si bila uhakika.” (1 Wakorintho 9:26) Kuliko tu kuacha mambo yatokee bila kuyapanga,mutume Paulo alijiwekea mipango na aliishi kulingana nayo.—Wafilipi 3:12-14.

UJICHUNGUZE. Andika hapa chini mipango tatu yenye unapenda kutimiza mwaka kesho.

4 NI MAMBO GANI NINAAMINI?

Kujua kabisa wewe ni nani, kutakusaidia ukuwe kama muti wenye mizizi yake inaingia sana ndani ya udongo, wenye hauanguke wakati wa upepo mukali

Kama hauna mambo yenye unaamini, itakuwa nguvu kwako kukamata maamuzi. Kama vile kinyonga (cameleon), utabadilika-badilika ili kujipatanisha na vijana wenzako. Kufanya hivyo, ni alama yenye kuonyesha kama haujue wewe ni nani..

Lakini, kama matendo yako yanapatana na mambo yenye unaamini, hilo litakusaidia ujilinde hata watu wafanye nini.

MUFANO WA BIBLIA: Wakati alikuwa kijana, nabii Danieli “aliazimia moyoni mwake” kwamba atatii sheria za Mungu, hata kama alikuwa mbali na familia yake. (Danieli 1:8) Kwa kufanya hivyo, aliendelea kujua kama yeye ni nani. Danieli aliishi kupatana na mambo yenye aliamini.

UJICHUNGUZE: Ni mambo gani unaamini? Kwa mufano: Unaamini kama Mungu iko?

Unaamini kama kanuni za Mungu za mwenendo muzuri zinaweza kukuletea faida? Kama ni hivyo, sababu gani?

Sasa, utapenda kufanana na majani yenye kuanguka na kupelekwa huku na huku na upepo mudogo ao utapenda kufanana na muti wenye hauanguke hata kama kuna upepo mukali? Kutia nguvu uwezo wako wa ndani kutakusaidia kuwa kama muti huo. Na hilo litakusaidia kujibu ulizo hili: Mimi ni Nani?