Namna ya Kubakia Katika Upendo wa Mungu

Biblia iko na kanuni mbalimbali na inafundisha kanuni za mwenendo zenye zinaweza kutusaidia kubakia katika upendo wa Mungu.

Barua Kutoka kwa Baraza Lenye Kuongoza

Baraza Lenye Kuongoza la Mashahidi wa Yehova linawatia moyo wote wenye kumupenda Yehova wajifunze namna ya kuishi kulingana na kweli yenye iko mu Neno lake, Biblia.

SURA YA 1

Upendo wa Mungu Hauna Mwisho

Inaomba kujikaza ili kuendelea kuwa na urafiki wa karibu pamoja na Mungu na kufanya urafiki huo ukuwe nguvu. Tutaweza je kufanya vile?

SURA YA 2

Kuwa na Zamiri ya Muzuri Mbele ya Mungu

Mungu amepatia kila mumoja wetu zamiri kama kiongozi ili itusaidie kujua ni njia gani tutafuata mu maisha.

SURA YA 3

Chagua Marafiki Wenye Kumupenda Mungu

Marafiki wanaweza kutuchochea mu njia ya muzuri ao ya mubaya. Namna gani kanuni za Biblia zinaweza kutusaidia wakati tunachagua marafiki wa karibu?

SURA YA 4

Juu ya Nini Tuheshimie Mamlaka?

Tuko na sababu ya muzuri ya kuheshimia mamlaka mu familia, mu kutaniko, na mu eneo mwenye tunaishi.

SURA YA 5

Mambo ya Kufanya ili Kuendelea Kujitenga na Ulimwengu

Yesu aliambia wanafunzi wake, “Hamuko sehemu ya ulimwengu.” Kwa kweli ule “ulimwengu” nini, na juu ya nini Wakristo wanapaswa kuendelea kujitenga nao?

SURA YA 6

Namna Tunaweza Kuchagua Mambo ya Kujifurahisha

Mambo ya kujifurahisha ya ulimwengu wa leo iko kama tunda lenye kuwa na sehemu za muzuri na zenye kuoza. Ni nini inaweza kukusaidia kuchagua mambo ya kujifurahisha ya muzuri na kuepuka ya mubaya?

SURA YA 7

Unaona Uzima Kama Vile Mungu Anauona?

Ni kanuni gani za Biblia zinatusaidia kufanya maamuzi ya muzuri juu ya uzima na damu?

SURA YA 8

Yehova Anapenda Watu Wake Wakuwe Safi

Kanuni za Mungu juu ya usafi zinatuomba kufanya mengi zaidi ya kulinda mwili wetu, nguo zetu, na nyumba zetu zikiwa safi. Hizo kanuni zinahusu pia ibada yetu, mwenendo wetu, na hata mawazo yetu.

SURA YA 9

‘Kimbia Uasherati!’

Uasherati ni nini, na namna gani tunaweza kuukimbia?

SURA YA 10

Ndoa Ni Zawadi Kutoka kwa Mungu

Ndoa iko na faida gani fulani? Namna gani unaweza kuchagua muzuri mutu wa kuoana naye? Ni nini inaweza kusaidia ndoa iendelee?

SURA YA 11

Maisha ya Kisha Siku ya Ndoa

Kila ndoa inakuwaka na wakati wa furaha na wakati wa matatizo. Lakini hata bibi na bwana wenye kuwa na matatizo makubwa sana wanaweza kufanya uhusiano wao ukuwe wenye nguvu.

SURA YA 12

Sema Maneno ya ‘Muzuri ili Kujenga’

Maneno yetu inaweza kusaidia sana wengine lakini inaweza pia kuwaumiza sana. Yehova anatufundisha namna ya kutumia muzuri zawadi ya kusema.

SURA YA 13

Je, Sikukuu Zote Zinamufurahisha Mungu?

Watu wanaona kufanya sikukuu kuwa jambo la maana mu maisha yao. Ni nini inaweza kutusaidia kuelewa namna Yehova anajisikia kuhusu sikukuu?

SURA YA 14

Ukuwe Munyoofu Katika Mambo Yote

Fikiria sehemu ine za maisha mwenye inaweza kuwa nguvu kuonyesha unyoofu na pia faida zenye tunaweza kupata wakati tunaonyesha unyoofu.

SURA YA 15

Ufurahie Kazi Yako

Muumbaji wetu anapenda tufurahie mambo yenye tunafanya. Sasa, ni nini inaweza kutusaidia ili tufurahie kazi yetu? Na kuko kazi zenye Wakristo wanapaswa kuepuka?

SURA YA 16

Umupinge Ibilisi

Tunaishi mu ulimwengu wenye kutawaliwa na Shetani. Namna gani tunaweza kubakia karibu na Mungu na kujilinda wenyewe na adui wake?

SURA YA 17

Bakia Katika Upendo wa Mungu

Muandikaji mumoja wa Biblia alitia moyo Wakristo hivi: “Mujijenge ninyi wenyewe juu ya imani yenu takatifu zaidi.” Namna gani unaweza kufanya vile?

Mafasirio Ingine

Maana ya maneno na misemwa yenye kuwa katika kitabu Namna ya Kubakia Katika Upendo wa Mungu.