Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SOMO LA 12

Unaweza Kufanya Nini ili Umukaribie Mungu?

Unaweza Kufanya Nini ili Umukaribie Mungu?

1. Mungu anasikilizaka sala zote?

Mungu anaomba watu wa namna zote wamukaribie kupitia sala. (Zaburi 65:2) Lakini, Mungu hasikilize ao kuitika sala zote. Kwa mufano, Mungu hasikilize sala za mwanaume mwenye anatesa bibi yake. (1 Petro 3:7) Pia, wakati Waisraeli waliendelea kufanya mambo ya mubaya, Mungu alikataa kusikiliza sala zao. Kwa kweli, hatupaswe kuona sala kuwa jambo la burebure. Lakini, Mungu anaweza hata kusikiliza sala za mutu mwenye alifanya zambi nzito kama tu anatubu.​—Soma Isaya 1:15; 55:7.

Angalia video Mungu Anasikiliza Sala Zote?

2. Tunapaswa kusali namna gani?

Sala ni sehemu ya ibada yetu. Kwa hiyo, tunapaswa kusali tu kwa Yehova, Muumbaji wetu. (Matayo 4:10; 6:9) Tena, kwa sababu hatuko wakamilifu, tunapaswa kusali kupitia jina la Yesu, juu alikufa kwa ajili ya zambi zetu. (Yohana 14:6) Yehova hapendi turudilie-rudilie sala zenye tumeweka mu akili ao sala zenye kuandikwa mu kitabu. Anapenda sala zetu zitoke mu moyo wetu.​—Soma Matayo 6:7; Wafilipi 4:6, 7.

Muumbaji wetu anaweza kusikiliza hata sala za kimya-kimya zenye tunasali ndani ya moyo wetu. (1 Samweli 1:12, 13) Anatuomba tusali kila wakati, kama vile asubui ao mangaribi, mbele ya kula, na wakati tunapata magumu.​—Soma Zaburi 55:22; Matayo 15:36.

3. Juu ya nini Wakristo wanakutana pamoja?

Leo, haiko mwepesi kumukaribia Mungu juu tunaishi kati ya watu wenye hawana imani katika Mungu na wenye wanachekelea ahadi yake ya kuleta amani ku dunia. (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Petro 3:3, 13) Kwa hiyo, tuko na lazima ya  kukutana pamoja na Wakristo wenzetu ili kutiana moyo.​—Soma Waebrania 10:24, 25.

Kukutana pamoja na watu wenye wanamupenda Mungu kunatusaidia tumukaribie Mungu. Mikutano ya Mashahidi wa Yehova inatoa nafasi za muzuri ya kutiwa moyo kupitia imani ya wengine.​—Soma Waroma 1:11, 12.

4. Unaweza kufanya nini ili umukaribie Mungu?

Kufikiri sana juu ya mambo yenye umejifunza katika Neno la Mungu kutakusaidia umukaribie. Tena, kufikiri juu ya vitu vyenye aliumba, juu ya mashauri yake, na juu ya ahadi (ao malako) zake kutakusaidia umukaribie. Kusali na kufikiri sana juu ya ile mambo kutatusaidia tukuwe wenye shukrani mu moyo wetu juu ya upendo wa Mungu na hekima yake.​—Soma Yoshua 1:8; Zaburi 1:1-3.

Unaweza kumukaribia Mungu, kama tu unamutegemea, na kuwa na imani kwake. Lakini, imani iko kama mumea, ili mumea ukomae uko na lazima ya maji. Unapaswa kukomalisha imani yako kwa kuendelea kufikiri sana juu ya mambo yenye unaamini na sababu zenye zinakufanya uamini ile mambo.​—Soma Matayo 4:4; Waebrania 11:1, 6.

5. Utapata faida gani kama unamukaribia Mungu?

Yehova anahangaikia wale wenye wanamupenda. Anaweza kuwalinda ili wasipatwe na jambo lolote lenye linaweza kuregeza imani yao na kuwafanya wapoteze tumaini lao la kuishi milele. (Zaburi 91:1, 2, 7-10) Anatuomba tuepuke mambo yenye inaweza kuharibu afya yetu na kufanya tupoteze furaha yetu. Kwa kweli, Yehova anatufundisha namna ya muzuri kabisa ya kuishi.​—Soma Zaburi 73:27, 28; Yakobo 4:4, 8.