Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SOMO LA 11

Tutapata Faida Gani Kama Tunafuata Kanuni za Biblia?

Tutapata Faida Gani Kama Tunafuata Kanuni za Biblia?

1. Juu ya nini tuko na lazima ya kuongozwa?

Namna gani kanuni za Biblia zinaweza kutuchochea tuepuke kutia uzima wetu na uzima wa watu wengine mu hatari?​—ZABURI 36:9.

Muumbaji wetu ni mwenye hekima zaidi kutupita. Anatuhangaikia kama Baba mwenye upendo. Tena, hakutuumba ili tujiongoze sisi wenyewe. (Yeremia 10:23) Kwa hiyo, kama vile tu mutoto mudogo iko na lazima wazazi wake wamuongoze, na sisi wote tuko na lazima Mungu atuongoze. (Isaya 48:17, 18) Mungu anatuongoza kupitia kanuni zake zenye kupatikana mu Biblia, muongozo huo ni zawadi kutoka kwake.​—Soma 2 Timoteo 3:16.

Sheria za Yehova na kanuni zake zinatufundisha namna ya muzuri ya kuishi leo na namna tunaweza kupata baraka za milele wakati wenye kuja. Juu Mungu njo alituumba, tunapaswa kuwa tayari kufuata sheria na kanuni zake.​—Soma Zaburi 19:7, 11; Ufunuo 4:11.

2. Kanuni za Biblia ni nini?

Kanuni za Biblia ni kweli za musingi ao za maana sana zenye hazibadilike. Lakini, sheria zinaweza kutumiwa juu ya hali fulani tu. (Kumbukumbu la Torati 22:8) Tunapaswa kutumia uwezo wetu wa kufikiri ili kuelewa ni wakati gani inaomba kutumia kanuni fulani. (Mezali 2:10-12) Kwa mufano, Biblia inafundisha kama uzima ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ile kanuni ya musingi inaweza kutuongoza wakati tuko ku kazi, ku nyumba, na wakati tunasafiri. Kama tunakumbuka ile kanuni ya musingi, tutaepuka kutia uzima wetu na uzima wa watu wengine mu hatari.​—Soma Matendo 17:28.

3. Ni kanuni gani mbili zenye kuwa za maana sana?

Yesu alizungumuzia kanuni mbili zenye kuwa za maana  sana. Kanuni ya kwanza inaonyesha kusudi la uzima wetu. Kusudi hilo ni kumujua Mungu, kumupenda, na kumutumikia kwa uaminifu. Kila wakati tunakamata maamuzi, tunapaswa kufikiria ile kanuni ya kwanza. (Mezali 3:6) Wale wenye wanafuata ile kanuni mu maisha yao, wanakuwa marafiki wa Mungu, wanapata furaha ya kweli, na watapata uzima wa milele.​—Soma Matayo 22:36-38.

Kanuni ya pili inaweza kutusaidia tuishi kwa amani pamoja na watu wengine. (1 Wakorinto 13:4-7) Kutumia ile kanuni ya pili kunaomba pia tutendee wengine namna Mungu anawatendea.​—Soma Matayo 7:12; 22:39, 40.

4. Tutapata faida gani kama tunafuata kanuni za Biblia?

Kanuni za Biblia zinafundisha watu wa familia namna upendo unaweza kuwasaidia wakuwe na umoja. (Wakolosai 3:12-14) Neno la Mungu linalinda familia kwa sababu linafundisha kanuni ingine ya lazima juu ya ndoa; ile kanuni inaonyesha kama ndoa inapaswa kuwa ya maisha yote.​—Soma Mwanzo 2:24.

Kufuata kanuni za Biblia kunaweza kutusaidia tusikose vitu vya lazima vya kimwili na tukuwe na amani ya moyo. Kwa mufano, mara mingi wakubwa wa kazi wanapenda wafanyakazi wenye wanafuata kanuni za Biblia zenye zinawaomba wakuwe wanyoofu ao waaminifu na wenye bidii. (Mezali 10:4, 26; Waebrania 13:18) Tena, Neno la Mungu linatufundisha tutosheke na vitu vya lazima na kuona urafiki wetu pamoja na Mungu kuwa wa maana kupita vitu vya kimwili.​—Soma Matayo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Kufuata kanuni za Biblia kunaweza kulinda afya yetu. (Mezali 14:30; 22:24, 25) Kwa mufano, kufuata sheria ya Mungu yenye inakataza ulevi kunaweza kutulinda ili tusipatwe na magonjwa hatari na aksidenti. (Mezali 23:20) Yehova anaturuhusu tukunywe pombe, lakini hatupaswe kunywa sana. (Zaburi 104:15; 1 Wakorinto 6:10) Tunapata faida wakati tunafuata kanuni za Mungu, kwa sababu zinatufundisha tukuwe waangalifu juu ya matendo yetu na mawazo yetu. (Zaburi 119:97-100) Lakini, Wakristo wa kweli hawafuate kanuni za Mungu ili tu wapate faida. Wanafuata kanuni hizo ili kumutukuza Yehova.​—Soma Matayo 5:14-16.