Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 18

Ninapaswa Kutoa Maisha Yangu kwa Mungu na Kubatizwa?

Ninapaswa Kutoa Maisha Yangu kwa Mungu na Kubatizwa?

1. Kisha kujifunza muzuri kabisa kitabu hiki, unaweza kujiuliza ulizo gani?

UMEJIFUNZA mafundisho mingi ya Biblia mu kitabu hiki, kama vile ahadi (malako) ya Mungu ya uzima wa milele, hali ya watu wenye wamekufa, na tumaini la ufufuo. (Muhubiri 9:5; Luka 23:43; Yohana 5:28, 29; Ufunuo 21:3, 4) Pengine umeanza kuenda ku mikutano ya Mashahidi wa Yehova na umeamini kama wako mu dini (religion) ya kweli. (Yohana 13:35) Pengine umeanza kuwa na urafiki wa sana pamoja na  Yehova, na pengine umeamua kama utaanza kumutumikia. Kwa hiyo, unaweza kuwaza hivi: ‘Sasa ninapaswa kufanya jambo gani ili nimutumikie Mungu?’

2. Juu ya nini mwanaume mumoja Muetiopia alipenda kubatizwa?

2 Muetiopia mumoja mwenye aliishi wakati wa Yesu naye alijiuliza ulizo hilo. Wakati fulani kisha Yesu kufufuliwa, mwanafunzi wa Yesu mwenye aliitwa Filipo, alihubiria mwanaume huyo. Filipo alimuhakikishia kama Yesu alikuwa Masiya. Mambo yenye Muetiopia huyo alijifunza yalimugusa moyo sana. Kwa hiyo, alisema hivi: “Angalia! Hapa kuko maji; ni kitu gani kinanizuia nisibatizwe?”​—Matendo 8:26-36.

3. (a) Yesu alipatia wanafunzi wake amri gani? (b) Mutu anapaswa kubatizwa namna gani?

3 Biblia inafundisha waziwazi kama, ikiwa unapenda kumutumikia Yehova, unapaswa kubatizwa. Yesu aliambia wanafunzi wake hivi: “Mufanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote, na muwabatize.” (Matayo 28:19) Yesu alionyesha mufano juu naye alibatizwa. Hakumwangiwa tu maji kidogo ku kichwa, lakini aliingizwa kabisa mu maji. (Matayo 3:16) Leo, wakati Mukristo anabatizwa, anapaswa pia kuzamishwa, ao kuingizwa kabisa mu maji.

4. Ubatizo wako unaonyesha wengine nini?

4 Wakati unabatizwa, hilo linaonyesha wengine kama unapenda kabisa kuwa rafiki ya Mungu na kumutumikia. (Zaburi 40:7, 8) Kwa hiyo, unaweza kujiuliza hivi: ‘Ninapaswa kufanya nini ili nibatizwe?’

UJUZI NA IMANI

5. (a) Ni jambo gani lenye unapaswa kufanya kwanza mbele ya kubatizwa? (b) Juu ya nini mikutano ya Kikristo ni ya maana?

5 Mbele ya kubatizwa, unapaswa kufikia kumujua Yehova na Yesu. Tayari umeanza kufanya vile kwa kujifunza Biblia. (Soma Yohana 17:3.) Lakini unapaswa  kufanya jambo lingine. Biblia inasema kama unapaswa ‘kujazwa ujuzi wenye hauna makosa’ wa mapenzi ya Yehova. (Wakolosai 1:9) Mikutano ya Mashahidi wa Yehova itakusaidia ukuwe na urafiki wa sana pamoja na Yehova. Hiyo ni sababu moja ya maana yenye kufanya mutu aende kila mara ku mikutano hiyo.​—Waebrania 10:24, 25.

Mbele ya kubatizwa unapaswa kwanza kujifunza Biblia

6. Je, unapaswa kujua Biblia yote mbele ya kubatizwa?

6 Kwa kweli, Yehova hakuombe ujue Biblia yote mbele ya kubatizwa. Hakumuomba Muetiopia ajue kila jambo mbele ya kubatizwa. (Matendo 8:30, 31) Kwa kweli, tutaendelea kujifunza juu ya Mungu milele. (Muhubiri 3:11) Lakini, ili ubatizwe, unapaswa kujua mafundisho ya musingi ya Biblia na kuamini mafundisho hayo.​—Waebrania 5:12.

7. Kujifunza Biblia kumekusaidia namna gani?

7 Biblia inasema hivi: “Bila imani haiwezekane kumupendeza Mungu.” (Waebrania 11:6) Kwa hiyo, unapaswa kuwa na imani mbele ya kubatizwa. Biblia inatuambia kama watu fulani mu muji wa zamani wa Korinto walisikia mambo yenye wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafundisha na kwa hiyo, “wakaanza kuamini na kubatizwa.” (Matendo 18:8) Vilevile, kujifunza Biblia kumekusaidia ukuwe na imani katika ahadi za Mungu. Tena kumekusaidia ukuwe na imani katika zabihu ya Yesu, yenye inaweza kutuokoa kutoka katika zambi na kifo.​—Yoshua 23:14; Matendo 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

ELEZEA WENGINE JUU YA MAMBO YENYE UMEJIFUNZA

8. Ni nini itakuchochea ao kukusukuma uelezee wengine juu ya mambo yenye umejifunza?

8 Wakati unaendelea kujifunza mambo mingi mu Biblia na kuona namna yanakusaidia mu maisha yako,  imani yako itakuwa nguvu zaidi. Utapenda kuelezea wengine juu ya mambo yenye uko unajifunza. (Yeremia 20:9; 2 Wakorinto 4:13) Lakini, unaweza kuelezea nani?

Imani inapaswa kukuchochea uelezee wengine mambo yenye unaamini

9, 10. (a) Ni nani unaweza kuelezea mambo yenye umejifunza? (b) Unapaswa kufanya nini ikiwa unapenda kuhubiri pamoja na kutaniko?

9 Unaweza kupenda kuelezea watu wa familia yako, marafiki wako, majirani wako, ao wafanyakazi wenzako juu ya mambo yenye uko unajifunza. Ni muzuri, lakini, sikuzote ufanye vile kwa heshima na upendo. Kisha, utakuwa na uwezo wa kuanza kuhubiri pamoja na kutaniko. Wakati unaona kama uko tayari kufanya vile, unaweza kuzungumuza na Shahidi mwenye anakufundishaka Biblia na kumuambia kama unapenda kuanza kuhubiri pamoja na kutaniko. Shahidi huyo akiona kama uko tayari na kama unatumia kanuni za Biblia mu maisha yako, ninyi wawili mutakutana na wazee wawili wa kutaniko.

10 Mutazungumuzia nini wakati huo? Wazee watazungumuza na wewe ili waone ikiwa unaelewa na kuamini mafundisho ya musingi ya Biblia. Tena wataona ikiwa, mu maisha yako, unafuata kila siku mambo yenye Biblia inafundisha, na kama unapenda kabisa kuwa Shahidi wa Yehova. Ukumbuke kama wazee wanahangaikia ndugu na dada wote mu kutaniko, na wewe wanakuhangaikia. Kwa hiyo, usiogope kuzungumuza nao. (Matendo 20:28; 1 Petro 5:2, 3) Kisha mazungumuzo, wazee watakuambia ikiwa unaweza kuanza kuhubiri pamoja na kutaniko.

11. Juu ya nini ni jambo la maana sana kufanya mabadiliko mbele uanze kuhubiri pamoja na kutaniko?

11 Wazee wanaweza kukuambia kama unapaswa kufanya mabadiliko zaidi mbele uanze kuhubiri pamoja  na kutaniko. Juu ya nini ni jambo la maana sana kufanya mabadiliko hayo? Juu wakati tunazungumuza na watu juu ya Yehova, tunaonyesha kama tunatumwa naye na tunapaswa kuishi maisha yenye kumuletea utukufu.​—1 Wakorinto 6:9, 10; Wagalatia 5:19-21.

UTUBU NA UGEUKE

12. Juu ya nini watu wote wanapaswa kutubu?

12 Kuko jambo lingine lenye unapaswa kufanya mbele ya kubatizwa. Mutume Petro alisema hivi: “Kwa hiyo, mutubu na mugeuke ili zambi zenu zipate kufutwa.” (Matendo 3:19) Kutubu maana yake nini? Maana yake kuhuzunika sana juu ya mambo yote ya mubaya yenye tumefanya. Kwa mufano, kama ulikuwa unafanya mambo ya uasherati, unapaswa kutubu. Na hata kama mu maisha yako yote umejikaza kufanya mambo yenye kuwa sawa, ungali na lazima ya kutubu, kwa sababu sisi wote tunafanyaka zambi na tunapaswa kumuomba Mungu atusamehe.​—Waroma 3:23; 5:12.

13. ‘Kugeuka’ maana yake nini?

13 Zaidi ya kuhuzunika juu ya mambo yenye umefanya, unapaswa kufanya jambo lingine. Petro alisema kama unapaswa pia ‘kugeuka.’ Maana yake unapaswa kuacha tabia zote za mubaya zenye ulikuwa nazo na kuanza kufanya mambo yenye kuwa sawa. Kwa mufano, wazia unafanya safari ya kuenda mahali fulani kwa mara ya kwanza. Kisha wakati fulani, unatambua kama uko unafuata njia ya mubaya. Utafanya nini? Kwa kweli, utapunguza mwendo, utasimama, utageuka, na kisha utaenda mu njia ya muzuri. Vilevile, wakati unaendelea kujifunza Biblia, unaweza kuona kama kuko tabia fulani ao mambo fulani yenye unapaswa  kubadilisha mu maisha yako. Ukuwe tayari ‘kugeuka,’ ni kusema, kufanya mabadiliko yenye kuombwa, na kuanza kufanya mambo yenye kuwa sawa.

UJITOE KWA YEHOVA

Umetoa ahadi kwa Yehova kama utamutumikia?

14. Namna gani unajitoa kwa Yehova?

14 Kuko jambo lingine la maana lenye unapaswa kufanya mbele ya kubatizwa; unapaswa kujitoa kwa Yehova. Wakati unajitoa kwa Yehova, unasali kwake: mu sala hiyo unamuahidi kama utamuabudu yeye tu na kutia mapenzi yake pa nafasi ya kwanza mu maisha yako.​—Kumbukumbu la Torati 6:15.

15, 16. Ni nini inachochea mutu ajitoe kwa Mungu?

15 Kutoa ahadi ya kumutumikia Yehova tu ni kama vile kutoa ahadi ya kuishi maisha yako yote pamoja na mutu mwenye unapenda. Wazia mwanaume na mwanamuke wanaanzisha urafiki. Wakati mwanaume anaendelea kumujua muzuri mwanamuke huyo, anafikia kumupenda na anataka kumuoa. Hata kama huo ni uamuzi muzito, mwanaume huyo iko tayari kuitika kutimiza mambo yote yenye anaombwa mu ndoa juu anamupenda.

16 Wakati unaendelea kujifunza juu ya Yehova, utafikia kumupenda na kuwa tayari kufanya nguvu yako yote ili kumutumikia. Hilo litakuchochea utoe sala kwake ili kumuambia kama utamutumikia. Biblia inasema kama kila mutu mwenye anapenda kumufuata Yesu anapaswa ‘kujikana mwenyewe.’ (Marko 8:34) Maana yake nini? Maana yake jambo la maana zaidi mu maisha yako litakuwa kumutii Yehova. Mambo yenye Yehova anapenda ni ya maana sana kuliko tamaa ao mipango yako mwenyewe.​—Soma 1 Petro 4:2.

 USIOGOPE KAMA HAUTAWEZA

17. Juu ya nini watu fulani hawajitoe kwa Yehova?

17 Watu fulani hawajitoe kwa Yehova, kwa sababu wanaogopa kama hawatatimiza ahadi yao ya kumutumikia. Hawapendi kumukosea Yehova, ao wanaweza kuwaza kama ikiwa hawajitoe kwa Yehova, hawatatoa hesabu kwake juu ya mambo yenye wanafanya.

18. Ni nini itakusaidia usiogope kama utamukosea Yehova?

18 Upendo wako kwa Yehova utakusaidia usiogope kama utamukosea. Juu unamupenda, utafanya nguvu yako yote ili utimize ahadi yako. (Muhubiri 5:4; Wakolosai 1:10) Hautawaza kama haiko mwepesi kufanya mapenzi ya Yehova. Mutume Yohana aliandika hivi: “Kumupenda Mungu kunamaanisha hivi, kwamba tushike amri zake; na bado amri zake haziko muzigo muzito.”​—1 Yohana 5:3.

19. Juu ya nini haupaswe kuogopa kujitoa kwa Yehova?

19 Haiko lazima ukuwe mukamilifu ili ujitoe kwa Yehova. Hatuombe hata siku moja tufanye mambo yenye hatuna uwezo wa kufanya. (Zaburi 103:14) Atakusaidia kufanya mambo yenye kuwa sawa. (Isaya 41:10) Umutumainie Yehova kwa moyo wako wote, na “atanyoosha mapito yako.”​—Mezali 3:5, 6.

TANGAZO LA MBELE YA WATU WOTE KWA AJILI YA WOKOVU

20. Kisha kujitoa kwa Mungu, unapaswa kufanya jambo gani lingine?

20 Unawaza kama uko tayari kujitoa kwa Yehova? Kisha kujitoa kwa Yehova, jambo lingine lenye unapaswa kufanya ni hili: Unapaswa kubatizwa.

21, 22. Namna gani unaweza kufanya “tangazo la mbele ya watu wote” la imani yako?

21 Uambie muratibu wa baraza la wazee wa kutaniko lenu kama umejitoa kwa Yehova na kama unapenda  kubatizwa. Kisha atafanya mipango ili wazee fulani wazungumuzie mafundisho fulani ya musingi ya Biblia pamoja na wewe. Ikiwa wanaona kama uko tayari, watakuambia kama unaweza kubatizwa ku mukusanyiko wenye kufuata wa Mashahidi wa Yehova. Ku mukusanyiko huo, kutakuwa hotuba yenye itaeleza maana ya ubatizo. Mutu mwenye atatoa hotuba hiyo atauliza  wale wenye kuwa tayari kubatizwa maulizo mbili ya mwepesi. Wakati unajibu maulizo hayo, utafanya “tangazo la mbele ya watu wote” la imani yako.​—Waroma 10:10.

22 Kisha utabatizwa. Utaingizwa kabisa mu maji. Wakati unabatizwa, unaonyesha kila mutu kama umejitoa  kwa Yehova na kama unakuwa sasa Shahidi wa Yehova.

MAANA YA UBATIZO WAKO

23. Kubatizwa “katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu,” maana yake nini?

23 Yesu alisema kama wanafunzi wake wanapaswa kubatizwa “katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu.” (Soma Matayo 28:19.) Maana yake nini? Maana yake unapaswa kuelewa mamlaka ya Yehova. Tena unapaswa kuelewa daraka la Yesu katika kusudi la Mungu. Na unapaswa kuelewa namna Mungu anatumia roho yake takatifu ili kutimiza mapenzi yake.​—Zaburi 83:18; Matayo 28:18; Wagalatia 5:22, 23; 2 Petro 1:21.

Wakati unabatizwa, unaonyesha kama unapenda kufanya mapenzi ya Mungu

24, 25. (a) Ubatizo maana yake nini? (b) Tutajibu ulizo gani mu habari ya mwisho?

24 Ubatizo unaonyesha jambo fulani la maana sana. Wakati unaingizwa kabisa mu maji, maana yake unakufa kwa njia ya mufano na hautaishi tena namna ulikuwa unaishi zamani. Wakati unatoka mu maji, maana yake unaanza kuishi maisha ya mupya ili kufanya mapenzi ya Mungu. Hilo linaonyesha kama utamutumikia Yehova tangu sasa. Ukumbuke kama haujitoe kwa mutu fulani, chama fulani, ao kwa kazi fulani. Umetoa maisha yako kwa Yehova.

25 Ahadi yako ya kujitoa kwa Yehova itakusaidia ukuwe na urafiki wa sana pamoja naye. (Zaburi 25:14) Haiko kusema kama mutu ataokolewa kwa sababu tu amebatizwa. Mutume Paulo aliandika hivi: “Muendelee kufanyia kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka.” (Wafilipi 2:12) Ubatizo ni mwanzo tu. Lakini, namna gani unaweza kuendelea kuwa rafiki ya Yehova? Habari ya mwisho ya kitabu hiki itajibu ulizo hilo.