Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 13

Heshimia Uzima: Ni Zawadi Kutoka kwa Mungu

Heshimia Uzima: Ni Zawadi Kutoka kwa Mungu

1. Ni nani alitupatia uzima?

YEHOVA “ndiye Mungu mwenye kuishi.” (Yeremia 10:10) Yeye njo Muumbaji wetu, na ametupatia uzima. Biblia inasema hivi: “Uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilifikia kuwa na vikaumbwa.” (Ufunuo 4:11) Yehova alipenda tukuwe na uzima. Uzima ni zawadi ya maana sana yenye ametupatia.​—Soma Zaburi 36:9.

2. Tunapaswa kufanya nini ili tukuwe na maisha ya muzuri?

2 Yehova anatupatia mambo yenye tuko nayo lazima, kama vile chakula na maji, ili tuendelee kuishi. (Matendo 17:28) Lakini zaidi ya hilo, anapenda tufurahie uzima. (Matendo 14:15-17) Ili tukuwe na maisha ya muzuri, tunapaswa kutii ao kufuata sheria za Mungu.​—Isaya 48:17, 18.

NAMNA MUNGU ANAONA UZIMA

3. Yehova alifanya nini wakati Kaini alimuua Abeli?

3 Biblia inatufundisha kama Yehova anaona uzima wetu na uzima wa watu wengine kuwa wa maana sana. Kwa mufano, wakati Kaini, mutoto wa Adamu na Eva, alimukasirikia sana Abeli, ndugu yake mudogo, Yehova alimushauria Kaini kama alipaswa kuzuia kasirani yake. Lakini hakusikiliza, na akakuwa na kasirani sana mpaka “akamushambulia Abeli ndugu yake na akamuua.” (Mwanzo 4:3-8) Yehova alimupatia Kaini malipizi kwa sababu ya kumuua Abeli. (Mwanzo 4:9-11) Kwa hiyo, ni hatari sana kuwa na kasirani na chuki; hilo linaweza kutufanya tukuwe wenye jeuri na wakali. Mutu mwenye kuwa na tabia hizo hawezi kupata uzima wa milele. (Soma  1 Yohana 3:15.) Ili tumufurahishe Yehova, tunapaswa kujifunza kupenda watu wote.​—1 Yohana 3:11, 12.

4. Amri moja kati ya Amri Kumi inatufundisha nini juu ya zawadi ya uzima?

4 Miaka mingi kisha pale, Yehova alionyesha kama aliona uzima kuwa wa maana sana wakati alipatia Musa Amri Kumi. Amri moja kati ya amri hizo ni hii: “Haupaswe kuua.” (Kumbukumbu la Torati 5:17) Kama mutu angeua mwingine kwa makusudi, naye alipaswa kuuawa.

5. Yehova iko na mawazo gani juu ya kutosha mimba?

5 Mungu iko na mawazo gani juu ya kutosha mimba? Yehova anaona hata uzima wa mutoto mwenye hajazaliwa kuwa wa maana sana. Sheria yenye Yehova alipatia Waisraeli ilisema kama ikiwa mutu fulani angeumiza mwanamuke mwenye kuwa na mimba, na mutoto wake anakufa kwa sababu ya jambo hilo, mutu huyo alipaswa kuuawa. (Soma Kutoka 21:22, 23; Zaburi 127:3.) Hilo linatufundisha kama ni mubaya kutosha mimba.​—Ona Mafasirio Ingine ya 28.

6, 7. Namna gani tunamuonyesha Yehova kama tunaona uzima kuwa wa maana sana?

6 Namna gani tunaweza kumuonyesha Yehova kama tunaona uzima wetu na uzima wa wengine kuwa wa maana sana? Tunaweza kufanya vile kwa kuepuka mambo yote yenye yanaweza kutia uzima wetu ao uzima wa wengine mu hatari. Kwa hiyo, tunaepuka kuvuta tumbako ao bangi ao kutumia dawa za kulewesha, kwa sababu mambo hayo yanaharibisha afya yetu na yanaweza kutuua.

7 Mungu alitupatia uzima na mwili wetu, na tunapaswa kuvitumia namna anapenda. Kwa hiyo, tunapaswa kuhangaikia mwili wetu. Kama hatufanye vile, Mungu atatuona kuwa watu wenye hawako safi. (Waroma 6:19; 12:1; 2 Wakorinto 7:1) Hatuwezi kumuabudu Yehova, mwenye alitupatia uzima, kama hatuone uzima kuwa wa maana  sana. Hata kama inaweza kuwa nguvu kuacha tabia ya mubaya, Yehova atatusaidia kama tunajikaza sana juu tunaona uzima kuwa wa maana sana.

8. Tunaweza kufanya nini ili tuhakikishe kama hatutie uzima wetu ao uzima wa wengine mu hatari?

8 Tumejifunza kama uzima ni zawadi ya maana sana. Yehova iko hakika kama tutafanya nguvu yetu yote ili tusitie uzima wetu ao uzima wa wengine mu hatari. Kwa mufano, tunajikaza kuwa waangalifu wakati tunatembeza motokari, ao pikipiki (moto) yetu. Tunaepuka michezo yenye kuwa hatari ao yenye jeuri, ni kusema, ya kuumizana ao kuuana. (Zaburi 11:5) Tena, tunajikaza sana kufanya nyumba yetu ikuwe salama. Yehova aliamuru Waisraeli hivi: “Kama unajenga nyumba mupya, unapaswa pia kujenga ukuta mufupi kwa ajili ya sehemu ya juu ya nyumba yako, ili usilete hatia ya damu juu ya nyumba yako kwa sababu ya mutu kuanguka kutoka kwenye nyumba yako.”​—Kumbukumbu la Torati 22:8.

9. Namna gani tunapaswa kutendea wanyama?

9 Tena, Yehova anahangaikia namna tunatendea wanyama. Anaturuhusu tuue wanyama ili tupate chakula na manguo, ao kama wanatia uzima wetu mu hatari. (Mwanzo 3:21; 9:3; Kutoka 21:28) Lakini hatupaswe kutendea wanyama kwa ukali ao kuwaua juu ya kujifurahisha tu.​—Mezali 12:10.

HESHIMIA UZIMA: NI MUTAKATIFU

10. Ni nini inaonyesha kama damu ni uzima?

10 Yehova anaona damu kuwa takatifu juu damu ni uzima. Kisha Kaini kumuua Abeli, Yehova alimuambia Kaini hivi: “Damu ya ndugu yako iko inanililia kutoka katika udongo.” (Mwanzo 4:10) Damu ya Abeli ilimaanisha uzima wake, na Yehova alimupatia Kaini malipizi kwa sababu ya kumuua ndugu yake Abeli. Kisha Garika ya siku za Noa, Yehova alionyesha tena kama damu ni uzima. Yehova  alipatia Noa na watu wa familia yake ruhusa ya kuchinja wanyama ili wapate chakula. Alisema hivi: “Kila munyama mwenye kutembea na mwenye uzima anaweza kuwa chakula chenu. Kama vile niliwapatia majani ya mubichi, ninawapatia wanyama hao wote.” Lakini, kulikuwa kitu kimoja chenye Yehova aliwaambia kama hawapaswe kula. Alisema hivi: “Isipokuwa tu nyama pamoja na uzima wake​—damu yake​—hamupaswe kula.”​—Mwanzo 1:29; 9:3, 4.

11. Mungu alipatia Waisraeli amri gani juu ya damu?

11 Miaka 800 hivi kisha Yehova kumuambia Noa asikule damu, aliambia tena watu wake hivi: “Kama mutu fulani katikati ya Waisraeli ao mugeni fulani mwenye anaishi katikati yenu anawinda na anakamata munyama wa pori ao ndege mwenye anaweza kukuliwa, anapaswa kumwanga damu yake chini na kuifunika kwa mavumbi.” Kisha akasema hivi: “Hamupaswe kula damu.” (Mambo ya Walawi 17:13, 14) Yehova alikuwa angali anapenda watu wake waone damu kuwa takatifu. Wangekula nyama lakini hawakupaswa kula damu. Wakati waliua munyama ili kupata chakula, walipaswa kumwanga damu yake kwenye udongo.

12. Namna gani Wakristo wanaona damu?

12 Miaka fulani kisha kifo cha Yesu, mitume na wazee mu kutaniko la Kikristo la Yerusalemu walikusanyika. Walipaswa kuamua ni amri gani za Sheria yenye Mungu alipatia Waisraeli zenye Wakristo walipaswa kutii. (Soma Matendo 15:28, 29; 21:25.) Yehova aliwasaidia kuelewa kama alikuwa angali anaona damu kuwa ya maana na kama walipaswa kuendelea kuona damu kuwa takatifu. Wakristo wa kwanza-kwanza hawakukuwa wanakunywa ao kula damu ao kula nyama yenye haikutoshwa damu muzuri. Kama wangekunywa ao kula damu, hilo lingekuwa jambo la mubaya sawasawa na kuabudu sanamu ao kufanya uasherati. Kuanzia wakati huo Wakristo wa kweli  wamekataa kula ao kunywa damu. Tuseme nini juu ya Wakristo wa leo? Yehova angali anapenda tuone damu kuwa takatifu.

13. Juu ya nini Wakristo wanakataa kutiwa damu mu mishipa?

13 Ni kusema Wakristo wanapaswa pia kukataa kutiwa damu mu mishipa? Ndiyo. Yehova ametuamuru tusikule ao kunywa damu. Kama munganga anakuambia usikunywe pombe, utajitia pombe hiyo mu mishipa? Hapana kabisa! Vilevile, amri ya Mungu ya kuepuka kula ao kunywa damu inaonyesha kama hatupaswe kuitika kutiwa damu mu mishipa.​—Ona Mafasirio Ingine ya 29.

14, 15. (a) Wakristo wanaona uzima namna gani? (b) Je, Wakristo wanaweza kuvunja sheria ya Mungu ili watafute kuokoa uzima wao? Fasiria.

14 Halafu kama munganga anatuambia kama tutakufa kama tunakataa kutiwa damu mu mishipa? Kila mutu kati yetu anapaswa kuamua kama atatii amri ya Mungu juu ya damu ao hapana. Sisi Wakristo tunaheshimia sana zawadi ya uzima yenye Mungu ametupatia. Kwa hiyo, tunatafuta matunzo ya namna ingine ili tuendelee kuishi; lakini hatuitike kutiwa damu mu mishipa.

15 Tunafanya nguvu yetu yote ili tuendelee kuwa na afya ya muzuri. Lakini, Mungu anaona uzima kuwa wa maana sana, njo maana hatuitike kutiwa damu mu mishipa. Kumutii ao kumusikia Yehova ni jambo la maana zaidi kuliko kujaribu kuokoa uzima wetu kwa kukosa kumutii. Yesu alisema hivi: “Kila mutu mwenye anataka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini kila mutu mwenye anapoteza uzima wake kwa ajili yangu ataupata.” (Matayo 16:25) Tunamutii Yehova juu tunamupenda. Anajua mambo yenye kuwa ya muzuri kwetu na kama yeye, tunaona uzima kuwa wa maana na mutakatifu.​—Waebrania 11:6.

16. Juu ya nini watumishi wa Mungu wanamutii?

16 Watumishi waaminifu wa Mungu wanapenda sana  kutii sheria yake juu ya damu. Hawakule damu ao kuikunywa, na hawaitike kuitumia mu matunzo. * Lakini, wanaitika matunzo ingine ili waokoe uzima wao. Wanaamini kabisa kama Muumbaji wa uzima na damu anajua mambo yenye kuwa ya muzuri kwao. Unaamini kama anajua mambo yenye kuwa ya muzuri kwako?

NJIA MOJA TU YA KUTUMIA DAMU YENYE YEHOVA ALIRUHUSU

17. Yehova alipatia Waisraeli ruhusa ya kutumia damu mu njia moja tu. Ni njia gani?

17 Mu Sheria yenye Mungu alipatia Musa, Yehova aliambia Waisraeli hivi: “Uzima wa mwili uko katika damu, na mimi mwenyewe nimeitoa kwenye mazabahu kwa ajili yenu ili mufunike zambi [ao, muombe musamaha] kwa ajili yenu wenyewe, kwa maana damu ndiyo inafunika zambi.” (Mambo ya Walawi 17:11) Wakati Waisraeli walikuwa wanafanya zambi wangeomba Yehova awasamehe kwa kutoa zabihu ya munyama. Kuhani alikuwa anamwanga sehemu fulani ya damu ya munyama huyo juu ya mazabahu kwenye hekalu. Yehova alipatia Waisraeli ruhusa ya kutumia damu mu njia hiyo tu.

18. Zabihu ya Yesu inatuwezesha kupata nini?

18 Wakati Yesu alikuja mu dunia, alimaliza sheria ya kutoa zabihu za wanyama. Namna gani? Kwa kutoa uzima wake, ao damu yake, juu ya musamaha wa zambi zetu. (Matayo 20:28; Waebrania 10:1) Uzima wa Yesu ulikuwa wa maana sana, njo maana kisha Yesu kufufuliwa na kurudia mbinguni, Yehova angeweza kupatia wanadamu wote nafasi ya kuishi milele.​—Yohana 3:16; Waebrania 9:11, 12; 1 Petro 1:18, 19.

Namna gani unaweza kuonyesha kama unaheshimia uzima na damu?

19. Tunapaswa kufanya nini ili tukuwe “safi kutokana na damu ya watu wote”?

 19 Tuko wenye shukrani kwa Yehova juu ya zawadi ya muzuri sana ya uzima yenye ametupatia! Na tunapenda kuambia watu kama ikiwa wanamuamini Yesu, wanaweza kuishi milele. Tunapenda watu, na tutafanya nguvu yetu yote ili tuwafundishe namna wanaweza kupata uzima. (Ezekieli 3:17-21) Kama tunafanya vile, na sisi tunaweza kusema kama Paulo. Alisema hivi: “Niko safi kutokana na damu ya watu wote, kwa maana sikuepuka kuwaambia ninyi shauri lote la Mungu.” (Matendo 20:26, 27) Kwa kweli, tunaonyesha kama tunaheshimia sana uzima na damu wakati tunaambia wengine juu ya Yehova na namna anaona uzima kuwa wa maana.

^ fu. 16 Ili kupata habari zaidi juu ya kutiwa damu mu mishipa, ona ukurasa wa 77-79 wa kitabu Mubaki “Katika Upendo wa Mungu,” chenye kilichapishwa na Mashahidi wa Yehova.