Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA MUNANE

Ufalme wa Mungu Ni Nini?

Ufalme wa Mungu Ni Nini?
  • Biblia inasema nini juu ya Ufalme wa Mungu?

  • Ufalme wa Mungu utafanya nini?

  • Ufalme wa Mungu utafanya mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani wakati gani?

1. Ni sala gani inayojulikana sana tunayotaka kuzungumuzia?

MAMILIONI ya watu duniani wanajua ile sala inayoitwa Sala ya Baba Yetu, ao Sala ya Bwana. Sala hiyo ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe alifundisha kuwa sala ya mufano inajulikana sana. Maneno yanayopatikana katika sala hiyo ni ya lazima sana. Basi tujifunze mambo matatu ya kwanza ya kuomba katika sala hiyo; kujifunza mambo hayo kutakusaidia kujua mambo mengi ambayo Biblia inafundisha.

2. Yesu alifundisha wanafunzi wake kusali juu ya mambo gani matatu?

2 Mwanzoni mwa sala hiyo, Yesu aliwafundisha wasikilizaji wake kusali hivi: “Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:9-13) Mambo hayo matatu ambayo tunapaswa kuomba yanamaanisha nini?

3. Tuna lazima ya kujua nini juu ya Ufalme wa Mungu?

3 Tumekwisha kujifunza mengi juu ya jina la Mungu, Yehova. Tena tumezungumuzia juu ya mapenzi ya Mungu, yaani, mambo ambayo amewafanyia wanadamu na yale atakayowafanyia tena. Yesu alikuwa akiwazia nini alipotuambia tusali: “Ufalme wako na uje”?  Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme huo utakapokuja, utalitakasa namna gani jina la Mungu, ao kulifanya liwe takatifu? Na pia namna gani mapenzi ya Mungu yatafanyika wakati Ufalme huo utakapokuja?

UFALME WA MUNGU NI NINI?

4. Ufalme wa Mungu ni nini? Na Mufalme wa Ufalme huo ni nani?

4 Ufalme wa Mungu ni serikali iliyotiwa na Yehova Mungu na itakayoongozwa na Mufalme ambaye amechaguliwa na Mungu mwenyewe. Basi, Mufalme wa Ufalme wa Mungu ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu ni Mufalme mukubwa kuliko watawala wengine wote wanadamu, ndio sababu anaitwa ‘Mufalme wa wale wanaotawala wakiwa wafalme na Bwana wa wale wanaotawala wakiwa mabwana.’ (1 Timotheo 6:15) Ana nguvu za kufanya mambo mengi mazuri kuliko watawala hao wote, kuliko hata watawala ambao wanaonekana kuwa na moyo muzuri kuliko wengine.

5. Ufalme wa Mungu unatawala kutoka wapi, na utatawala nini?

5 Ufalme wa Mungu unatawala kutoka wapi? Ujiulize, Yesu iko wapi? Unakumbuka, tulijifunza kama aliuawa kwenye muti wa mateso, kisha akafufuliwa. Na kisha siku 40 akaenda mbinguni. (Matendo 2:33) Kwa hivyo, Ufalme wa Mungu uko mbinguni. Ndiyo sababu Biblia inaita ufalme huo “ufalme wa mbinguni.” (2 Timotheo 4:18) Hata hivyo, ufalme huo utatawala ao kuongoza dunia.​—Ufunuo 11:15.

6, 7. Sababu gani Yesu ni Mufalme asiyelingana na wafalme wengine wanadamu?

6 Sababu gani Yesu ni Mufalme asiyelingana na wafalme wengine wanadamu? Sababu moja ni hii: Yesu hatakufa tena kamwe. Biblia inapomulinganisha Yesu na wafalme wanadamu, inasema: “Yeye peke yake asiyeweza kufa, anayekaa katika nuru isiyoweza kufikiwa.” (1 Timotheo 6:16) Hilo linamaanisha kama mambo yote mazuri ambayo Yesu anafanya yatadumu milele. Na tunajua vizuri kama atafanyia watu wake mambo mengi mazuri.

7 Wazia kidogo namna unabii huu wa Biblia unavyosema juu ya Yesu: ‘Roho ya Yehova itatua juu yake, roho ya hekima na ya uelewaji, roho ya shauri na ya nguvu, roho ya ujuzi na ya kumuogopa Yehova; naye atakuwa na shangwe katika kumuogopa  Yehova. Na hatahukumu kulingana na sura inayoonekana kwa macho yake tu, wala kukaripia kulingana tu na jambo lililosikiwa na masikio yake. Naye atawahukumu kwa uadilifu watu wa hali ya chini, atakaripia kwa unyoofu kwa ajili ya watu wapole wa dunia.’ (Isaya 11:2-4) Maneno hayo yalionyesha kama Yesu atakuwa Mufalme wa haki na atawasikilia huruma watu atakaotawala hapa duniani. Ungependa Mufalme kama huyo akutawale, sivyo?

8. Ni nani watakaotawala pamoja na Yesu?

8 Jambo lingine ni hili: Katika Ufalme huo Yesu hatatawala yeye mwenyewe. Kuna watu watakaotawala pamoja naye. Kwa mufano, mutume Paulo alimuambia Timotheo: “Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pamoja pia tukiwa wafalme.” (2 Timotheo 2:12) Paulo, Timotheo, na Wakristo wengine waaminifu ambao wamechaguliwa na Mungu watatawala pamoja na Yesu katika Ufalme wa mbinguni. Ni watu wangapi watakuwa na pendeleo hilo?

9. Ni watu wangapi watakaotawala pamoja na Yesu, na Mungu alianza kuwachagua tangu wakati gani?

9 Kama tulivyojifunza katika Sura ya 7, mutume Yohana aliona katika maono ‘Mwana-Kondoo [Yesu Kristo] amesimama juu ya Mulima Sayuni [inaonyesha cheo chake cha mufalme mbinguni], na pamoja naye 144 000 wakiwa na jina lake na jina la Baba yake limeandikwa juu ya mapaji ya nyuso zao.’ Hao watu 144 000 ni nani? Yohana mwenyewe anajibu: ‘Hao ndio wale wanaoendelea kumufuata Mwana-Kondoo popote anapoenda. Hao walinunuliwa kutoka kati ya wanadamu wakiwa matunda ya kwanza kwa Mungu na kwa Mwana-Kondoo.’ (Ufunuo 14:1, 4) Ndiyo, wao ni wanafunzi waaminifu wa Yesu Kristo waliochaguliwa ili watawale pamoja naye mbinguni. Wakiisha kufufuliwa na kwenda mbinguni, ‘watatawala na watakuwa wafalme juu ya dunia,’ pamoja na Yesu. (Ufunuo 5:10) Tangu siku za mitume,  Mungu ameendelea kuchagua Wakristo waaminifu ili kutimiza hesabu hiyo ya watu 144 000.

10. Sababu gani mupango wa kuwafanya Yesu na watu 144 000 watawale wanadamu unaonyesha kama Mungu anatupenda?

10 Mupango wa kuwafanya Yesu na watu 144 000 watawale wanadamu unaoonyesha kama Mungu anatupenda. Sababu gani? Kumbuka, Yesu alikuwa mwanadamu na aliteseka kama sisi. Paulo alisema hivi: ‘Si mutu ambaye hawezi kuusikitikia uzaifu wetu, bali yeye ambaye amejaribiwa katika mambo yote kama sisi wenyewe, lakini bila kuwa na zambi.’ (Waebrania 4:15; 5:8) Tena wale watakaotawala pamoja naye wameteseka pia na kuvumilia kama wanadamu wengine wote. Zaidi ya hilo, wamekuwa watu wasio wakamilifu na wamevumilia magonjwa ya kila aina. Hakika, wataelewa vizuri matatizo ya wanadamu!

UFALME WA MUNGU UTAFANYA NINI?

11. Sababu gani Yesu aliwaambia wanafunzi wake wasali mapenzi ya Mungu yafanyike huko mbinguni?

11 Yesu aliwaambia wanafunzi wake wasali Ufalme wa Mungu uje, tena aliwaambia wasali mapenzi ya Mungu yafanyike “duniani kama ilivyo mbinguni.” Mungu anaishi mbinguni; malaika waaminifu huko mbinguni wanafanya sikuzote mapenzi yake. Lakini, katika Sura ya 3, tulijifunza kama malaika fulani muasi aliacha kufanya mapenzi ya Mungu na akawafanya Adamu na Eva watende zambi. Katika Sura ya 10, tutajifunza mambo mengi ambayo Biblia inafundisha juu ya malaika huyo mubaya, anayeitwa Shetani Ibilisi. Mungu alimuacha Shetani na malaika wengine waliomufuata, wanaoitwa mashetani, waishi mbinguni kwa muda. Hilo linaonyesha kama, wakati huo huko mbinguni kulikuwa na viumbe ambavyo havikuwa vikifanya mapenzi ya Mungu. Mambo yalipaswa kubadilika wakati Ufalme wa Mungu ungeanza kutawala. Yesu Kristo, Mufalme mupya, alipaswa kupigana vita na Shetani.​—Ufunuo 12:7-9.

12. Ni mambo gani mawili ya lazima yanayotajwa katika Ufunuo 12:10?

 12 Maneno ya unabii yanayofuata yanaeleza jambo ambalo lingetokea: ‘Nami nikaisikia sauti kubwa mbinguni ikisema: Sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa sababu mushitaki wa ndugu zetu ametupwa chini, anayewashitaki muchana na usiku mbele za Mungu wetu!’ (Ufunuo 12:10) Umeona mambo mawili ya lazima yanayotajwa katika andiko hilo? Jambo la kwanza, Ufalme wa Mungu, chini ya uongozi wa Yesu Kristo, unaanza kutawala. Jambo la pili, Shetani anafukuzwa mbinguni na kutupwa duniani.

13. Kwa sababu Shetani amefukuzwa mbinguni, hali imekuwa namna gani huko?

13 Mambo hayo mawili yameleta nini? Juu ya hali inayopatikana sasa mbinguni, tunasoma hivi: ‘Kwa sababu hiyo furahini, enyi mbingu nanyi munaokaa ndani yake!’ (Ufunuo 12:12) Ndiyo, malaika waaminifu mbinguni wanafurahi, kwa sababu sasa Shetani na mashetani wake wamefukuzwa; wote wanaobaki mbinguni ni waaminifu kwa Yehova Mungu. Sasa huko kuna amani yenye kudumu na upatano kamili. Mapenzi ya Mungu yanafanyika mbinguni.

Tangu wakati Shetani na mashetani wake walipotupwa duniani, watu wanateseka sana. Mateso hayo yatakwisha hivi karibuni

14. Kwa sababu Shetani ametupwa duniani, hali iko namna gani?

14 Lakini, hali iko namna gani duniani? Biblia inasema: “Ole wa dunia na wa bahari, kwa sababu Ibilisi ameshuka kwenu, akiwa na hasira kali, akijua kwamba ana kipindi kifupi cha wakati.” (Ufunuo 12:12) Kwa sababu amefukuzwa mbinguni na ana wakati mufupi, Shetani anakasirika sana. Hasira yake inaleta mateso, ao “ole,” duniani. Katika sura inayofuata tutajifunza mengi juu ya ole hiyo. Kwa kuwa tunajua jambo lililomufikia Shetani na mateso anayotuletea, tunaweza kujiuliza, Ufalme wa Mungu utafanya nini ili mapenzi ya Mungu yafanyike duniani?

15. Mapenzi ya Mungu ni nini juu ya dunia?

15 Kumbuka tena yale tuliyojifunza katika Sura ya 3, tulizungumuzia mapenzi ya Mungu juu ya dunia. Katika Edeni, Mungu alionyesha  mapenzi yake; alipenda dunia iwe paradiso inayojaa watu waaminifu na wanaoishi milele. Shetani aliwafanya Adamu na Eva watende zambi, na hilo lilifanya mapenzi ya Mungu yasifanyike tena duniani wakati huo, lakini Mungu hakubadilisha kusudi lake. Yehova angali anakusudia ‘waadilifu wenyewe waimiliki dunia, nao wakae milele juu yake.’ (Zaburi 37:29) Ni Ufalme wa Mungu ndio utatimiza jambo hilo. Namna gani?

16, 17. Andiko la Danieli 2:44 linatufundisha nini juu ya Ufalme wa Mungu?

16 Ona namna unabii ulio katika Danieli 2:44 unavyosema. Tunasoma: ‘Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaharibiwa kamwe. Na ufalme huo hautapewa watu wengine wowote. Utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote, nao utasimama mupaka wakati usio na kipimo.’ Andiko hilo linatufundisha nini juu ya Ufalme wa Mungu?

17 Jambo la kwanza: Ufalme wa Mungu ungepaswa kuanza kutawala “katika siku za wafalme hao,” yaani, wakati falme zingine zitakuwa bado zikitawala. Jambo la pili: Ufalme huo utadumu milele. Hautashindwa wala kupinduliwa na serikali nyingine. Jambo la tatu: Tunaona kama kutakuwa vita kati ya Ufalme wa Mungu na falme za dunia. Ufalme wa Mungu utashinda. Mwishowe, wanadamu wote watatawaliwa na serikali hiyo moja tu. Kwa hiyo, wanadamu watatawaliwa na serikali bora zaidi kuliko serikali zote zilizokwisha kuwatawala.

18. Vita ya mwisho kati ya Ufalme wa Mungu na serikali za wanadamu inaitwa namna gani?

18 Biblia inazungumuzia mambo mengi yatakayofanyika wakati vita hiyo ya mwisho itakapopiganwa kati ya Ufalme wa Mungu na serikali za wanadamu. Kwa mufano, inafundisha kama kadiri tunavyokaribia mwisho, roho waovu ao mashetani, wataeneza uongo ili kuwadanganya “wafalme wa dunia nzima inayokaliwa.” Kwa sababu gani? “Ili kuwakusanya [wafalme hao] pamoja kwa vita vya ile  siku kuu ya Mungu Mweza-Yote.” Wafalme wa dunia watakusanywa pamoja “mahali panapoitwa katika Kiebrania Har-Magedoni.” (Ufunuo 16:14, 16) Kulingana na andiko hilo, vita ya mwisho kati ya serikali za wanadamu na Ufalme wa Mungu inaitwa vita ya Har-Magedoni.

19, 20. Ni nini inayozuia mapenzi ya Mungu kufanyika leo?

19 Kupitia Har-Magedoni, Ufalme wa Mungu utatimiza mambo gani? Kumbuka tena mapenzi ya Mungu juu ya dunia. Yehova Mungu alikusudia dunia ijae wanadamu waaminifu na wakamilifu wanaomutumikia katika Paradiso. Ni nini inayozuia mapenzi hayo ya Mungu kufanyika leo? Jambo la kwanza, sisi ni watenda zambi, tunagonjwa na kisha tunakufa. Lakini, katika Sura ya 5 tulijifunza kama Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tuweze kuishi milele. Labda unakumbuka tena maneno haya yaliyoandikwa na Yohana: ‘Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamutoa Mwana wake muzaliwa-pekee, ili kila mutu anayemuamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.’​—Yohana 3:16.

20 Jambo la pili, watu wengi wanatenda mambo maovu. Wanasema uongo, wanaiba, na wanafanya mambo ya uasherati. Hawapendi kufanya mapenzi ya Mungu. Watu wanaofanya mambo mabaya wataharibiwa kwenye vita ya Mungu inayoitwa Har-Magedoni. (Zaburi 37:10) Jambo la tatu, serikali haziwatie watu moyo wafanye mapenzi ya Mungu. Serikali nyingi hazina uwezo, zinatesa watu na kufanya mambo mengi mabaya. Biblia inasema waziwazi hivi: ‘Mwanadamu amemutawala mwanadamu kwa kumuumiza.’​—Mhubiri 8:9.

21. Namna gani kupitia Ufalme mapenzi ya Mungu yatafanyika hapa duniani?

21 Kisha Har-Magedoni, wanadamu watatawaliwa na serikali moja tu, Ufalme wa Mungu. Ufalme huo utafanya mapenzi ya Mungu na utaleta baraka nzuri sana. Kwa mufano,  utamuondoa Shetani na mashetani wake. (Ufunuo 20:1-3) Zabihu ya Yesu itafanya kazi; itaondolea watu waaminifu magonjwa na kifo. Watu wataishi milele chini ya utawala wa Ufalme. (Ufunuo 22:1-3) Dunia itafanywa kuwa paradiso. Hivyo, kupitia Ufalme, mapenzi ya Mungu yatafanyika hapa duniani na jina la Mungu litatakaswa. Hilo linamaanisha nini? Linamaanisha kama mwishowe, chini ya Ufalme wa Mungu, kila kiumbe kilicho na uzima kitalitukuza jina la Mungu.

UFALME WA MUNGU UTAFANYA MAMBO HAYO WAKATI GANI?

22. Namna gani tunajua kama Ufalme wa Mungu haukuja wakati Yesu alipokuwa duniani ao aliporudia tu mbinguni?

22 Wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake wasali ‘Ufalme wako uje,’ ni wazi Ufalme huo ulikuwa bado kuja. Je, ulikuja wakati Yesu aliporudia mbinguni? Hapana, kwa sababu Petro na Paulo walisema kama kisha Yesu kufufuliwa, unabii wa Zaburi 110:1 ulitimizwa. Unasema hivi: ‘Neno la Yehova kwa Bwana wangu ni: Keti kwenye mukono wangu wa kuume mupaka niwaweke adui zako kuwa kiti cha miguu yako.’ (Matendo 2:32-35; Waebrania 10:12, 13) Yesu alipaswa kungojea.

Wakati Ufalme wa Mungu utatawala dunia, mapenzi ya Mungu yatafanyika duniani kama ilivyo mbinguni

23. (a) Ufalme wa Mungu ulianza kutawala wakati gani? (b) Sura inayofuata itazungumuzia nini?

23 Alipaswa kungojea kwa muda gani? Karibu miaka 40 mbele ya mwaka wa 1914, kupitia hesabu za Biblia, wanafunzi wa kweli wa Biblia walitambua kama Yesu alipaswa kungojea  mupaka mwaka wa 1914. (Ikiwa unapenda kujua zaidi juu ya tarehe hiyo, soma Nyongeza, ukurasa wa 215-218.) Mambo ambayo yametokea duniani kuanzia mwaka wa 1914 yanaonyesha kama wanafunzi wa kweli wa Biblia hawakudanganyika. Utimizo wa unabii wa Biblia unaonyesha kama katika mwaka wa 1914, Kristo aliwekwa kuwa Mufalme na Ufalme wa mbinguni wa Mungu ulianza kutawala. Kwa hiyo, tunaishi katika kile “kipindi kifupi cha wakati” kinachomubakilia Shetani. (Ufunuo 12:12; Zaburi 110:2) Tena, tunaweza kusema hakika kama karibuni Ufalme wa Mungu utafanya mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani. Hauoni kama hiyo ni habari njema kabisa? Unaamini kama mambo hayo yatafanyika? Sura inayofuata itakusaidia uone kama Biblia inafundisha kabisa mambo hayo.