Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Chakula cha Bwana​—Ukumbusho Unaomuletea Mungu Heshima

Chakula cha Bwana​—Ukumbusho Unaomuletea Mungu Heshima

 NYONGEZA

Chakula cha Bwana​—Ukumbusho Unaomuletea Mungu Heshima

WAKRISTO wanaamuriwa kufanya Ukumbusho wa kifo cha Kristo. Ukumbusho huo unaitwa pia ‘mulo wa jioni wa Bwana.’ (1 Wakorintho 11:20) Ukumbusho una maana gani? Unapaswa kufanywa wakati gani na namna gani?

Yesu Kristo alianzisha Ukumbusho usiku wa Pasaka ya Kiyahudi mwaka wa 33. Wayahudi walikuwa wakifanya sikukuu ya Pasaka mara moja tu kila mwaka, siku ya 14 mwezi wa Nisani kulingana na kalenda yao. Ili kujua tarehe hiyo inaonekana kama Wayahudi walikuwa wakingojea mupaka tarehe 21 mwezi wa tatu; siku ambayo muchana na usiku zinalingana. Kisha siku hiyo walikuwa wakingojea siku ambayo mwezi mupya utaonekana kwa mara ya kwanza, hapo walijua kama mwezi wa Nisani umeanza. Pasaka ilikuwa ikifanywa kisha siku 14, wakati jua lilikuwa limekwisha kutua.

Yesu alifanya Pasaka pamoja na mitume wake, kisha alimufukuza Yuda Iskariote na akaanzisha Mulo ao Chakula cha Bwana. Chakula hicho kilichukua mahali pa Pasaka ya Kiyahudi, kwa sababu hiyo Ukumbusho unapaswa kufanywa mara moja tu kwa mwaka.

Injili iliyoandikwa na Mathayo inasema hivi: ‘Yesu alichukua mukate na, baada ya kutoa baraka, akaumega, akawapa wanafunzi, akisema: Chukueni, mule. Huu unamaanisha mwili  wangu. Pia, akachukua kikombe na, akiisha kushukuru, akawapa, akisema: Kinyweeni, ninyi nyote; kwa maana hii inamaanisha damu yangu ya agano, ambayo itamwangwa kwa ajili ya wengi kwa musamaha wa zambi.’​—Mathayo 26:26-28.

Watu fulani wanaamini kama Yesu aligeuza mukate kuwa kabisa mwili wake na divai kuwa kabisa damu yake. Lakini, Yesu alikuwa na mwili wake muzima alipowapa mukate huo. Je, kweli mitume wa Yesu walikula kabisa mwili wake na kunywa damu yake? Hapana, ikiwa wangefanya hivyo wangekuwa wamevunja sheria ya Mungu iliyokataza kunywa damu. (Mwanzo 9:3, 4; Walawi 17:10) Kulingana na andiko la Luka 22:20, Yesu alisema: ‘Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa musingi wa damu yangu, ambayo itamwangwa kwa ajili yenu.’ Je, kikombe hicho kiligeuka kabisa na kuwa “agano jipya”? Jambo hilo halingewezekana kwa kuwa agano ni makubaliano wala si kitu fulani cha kugusika.

Kwa hiyo, mukate na divai pia ni mifano tu ao vifananishi. Mukate unafananisha mwili mukamilifu wa Kristo. Yesu alitumia mukate uliobaki walipokula Pasaka. Mukate huo haukuwa na chachu. (Kutoka 12:8) Mara nyingi, chachu katika Biblia ni alama ya zambi ao kuharibika. Kwa hiyo, mukate usio na chachu unafananisha mwili mukamilifu wa Yesu ambao alitoa kuwa zabihu. Mwili huo haukuwa na zambi yoyote.​—Mathayo 16:11, 12; 1 Wakorintho 5:6, 7; 1 Petro 2:22; 1 Yohana 2:1, 2.

Divai nyekundu inafananisha damu ya Yesu. Damu hiyo inafanya agano jipya lifanye kazi. Yesu alisema damu yake ilimwangwa kwa ajili ya ‘musamaha wa zambi.’ Kwa hiyo, wanadamu wanaweza kuwa safi machoni pa Mungu na kwa hiyo Yehova anaweza kufanya agano jipya pamoja nao. (Waebrania 9:14; 10:16, 17) Agano hilo ao makubaliano hayo ndio yanawezesha wale Wakristo waaminifu 144 000 waende mbinguni. Huko watakuwa wafalme na makuhani na watawaletea wanadamu wote baraka.​—Mwanzo 22:18; Yeremia 31:31-33; 1 Petro 2:9; Ufunuo 5:9, 10; 14:1-3.

Ni nani wanaopaswa kula mukate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho? Ni wale tu walio katika agano jipya, yaani, wale walio na tumaini la kwenda mbinguni. Roho takatifu ya Mungu inawahakikishia kama wamechaguliwa ili kuwa wafalme  mbinguni. (Waroma 8:16) Wamefanya pia agano la Ufalme pamoja na Yesu.​—Luka 22:29.

Basi, je, Ukumbusho ni wa lazima pia kwa wale walio na tumaini la kuishi milele katika Paradiso duniani? Wao pia wanatii amri ya Yesu ya kuhuzuria Ukumbusho, na wanafanya hivyo kwa heshima, lakini hawakule mukate wala kunywa divai. Mara moja kila mwaka, Mashahidi wa Yehova wanafanya Ukumbusho wa Chakula cha Bwana tarehe 14 ya mwezi wa Nisani kisha jua kutua. Ijapokuwa ni watu wachache tu duniani ndio walio na tumaini hilo la kwenda mbinguni, Ukumbusho ni wa maana sana kwa Wakristo wote. Huo ni wakati ambao sisi wote tunaweza kuwaza sana juu ya upendo mukubwa ambao Yehova Mungu na Yesu Kristo wametuonyesha.​—Yohana 3:16.