Nyimbo za Pekee

Nyimbo zenye kuonyesha shukrani kwa ajili ya uriti wetu wa kiroho.

Mahali Penye Kutakuletea Sifa

Tunafurahi sana kumutolea mahali penye jina lake kubwa litatukuzwa.

Unipatie Uhodari

Yehova anaweza kutupatia uhodori ili tuvumilie kila jaribu yenye inaweza kutupata.

Tuko Familia

Hata kama tunaishi wapi, sisi ni watu wa familia ya Yehova.