Nyimbo za Pekee

Nyimbo zenye kuonyesha shukrani kwa ajili ya uriti wetu wa kiroho.

Tunakuwaka na Furaha Sana ku Mikusanyiko

Wakati tuko ku mukusanyiko, tunajioneaka umoja na upendo wa ndugu na dada mu dunia yote.

Vumilia na Uchague Kwa Hekima Mutu wa Kuoana Naye

Kama tunapenda kuoa ao kuolewa, tunapaswa kuvumilia na kuchagua kwa hekima mutu wa kuoana naye.

Wazia ile Siku

Maisha ya muzuri sana iko nakuya karibuni.

Iko Karibu Sana

Kufikiria Paradiso yenye kuja kunaweza kutusaidia kuvumilia.

Nakupenda Sana

Juu ya kuendelea kupendana na kuwa na ndoa yenye kuwa nguvu, inaomba kutafuta muongozo wa Yehova!

Mahali Penye Kutakuletea Sifa

Tunafurahi sana kumutolea mahali penye jina lake kubwa litatukuzwa.

Unipatie Uhodari

Yehova anaweza kutupatia uhodori ili tuvumilie kila jaribu yenye inaweza kutupata.

Tuko Familia

Hata kama tunaishi wapi, sisi ni watu wa familia ya Yehova.

“Pigana Pigano la Muzuri la Imani”

Hata kama tunapambana na magumu mbalimbali, tunaweza kuendelea kubakia waaminifu kwa Yehova.

Yehova Iko Upande Wetu Kila Siku

Sikuzote Yehova iko tayari kutukamata mukono.

Dunia Mupya Yenye Kuja

Mambo yenye tunaona mu akili yetu inaweza kuwa na matokeo juu ya mawazo yetu. Wimbo huu utatusaidia tukazie akili dunia mupya.

Ninatoa Maisha Yangu Kwako

Kumupenda Yehova njo kunatuchochea tutoe maisha yetu kwake na kubatizwa.

Upendo Hautashindwa

Kumupenda Yehova hakushindwe hata kidogo. Kunatufurahisha na kutufariji.

Muambie Yehova Mahangaiko Yako

Wakati unavunjika moyo uendelee kumutegemea Yehova ili akupatie nguvu na akufariji.

Ukuwe Kama Mutoto

Namna gani kuwapenda wengine kunaweza kuonyesha kama tuko sawa mutoto?

Ukuwe Hakika

Tuko hakika kama Yah anatupenda hata kama tunaweza kupata magumu ya mingi.

Unisaidie ili Nimusamehe

Kuko mutu mwenye amekukwaza? Unaona kama ni nguvu kumusamehe? Ona namna Mungu anaweza kukusaidia ili umusamehe.

Kimbia

Kamata maamuzi ya hekima ili ukimbie na ufikie kupata uzima.

Tusimuache

Imani ya nguvu inajengewaka ku musingi muzuri.

Uko Wangu

Furahia zawadi ya ndoa yenye Yehova alikupatia.

Linda Akili Yako

Kwa musaada wa Yehova, unaweza kuepuka kukuwa na mawazo yenye kuumiza.

“Mufurahi sikuzote”

Wimbo ya furaha inaweza kutukumbusha mambo ya mingi yenye inaweza kufanya tukuwe na furaha.

Tuko na Umoja

Hata tupate magumu na mateso, tunaendelea kuwa na umoja.

Umupatie Yehova Nguvu Yako

Umupatie Yehova Nguvu Yako. Utafurahi!

Furaha Yetu ya Milele Inatoka kwa Yehova

Ni Yehova tu njo anatuleteaka, na ni yeye njo ataendelea kutuletea furaha ya kweli kila siku.

Uone

Ufurahi katika tumaini ya dunia mupya.

Kupanga Wakati juu ya Yehova

Jambo ya maana zaidi mu maisha ni kumutumikia Yehova.

Kwa Imani

Wazia mambo ya muzuri yenye Mungu atafanyia watu wakati wenye kuya.

Familia ya Yehova

Mu hii dunia, mungali watu wenye wako natafuta kweli. Hii video itakuchochea uendelee kutafuta watu wenye kuwa na moyo muzuri.

Umoja Ni Nguvu

Juu tuko na umoja na juu Yehova iko anatusaidia, tunaweza kuvumilia kila jaribu.

Tutaishi kwa Amani! (Wimbo wa Mukusanyiko wa 2022)

Usikazie akili magumu yako lakini uone ahadi ya Mungu ya kuleta amani ya kweli.